ЗВІТ

ДИРЕКТОРА ДМИТРІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НА ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНІЙ БАТЬКІВСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
за 2016/2017 навчальний рік
14 червня 2017 року

У своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад», документами України, що регламентують роботу навчального закладу, Статутом школи, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора школи.

Рік заснування закладу освіти 1968
Директор школи Сідакова Христина Дмитрівна, освіта вища, за фахом учитель англійської мови, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «вчитель-методист». Заклад очолює з вересня 1998 року.
Контингент учнів На кінець 2016/2017 навчального року в 21 класі навчалося 448 учнів. Всі учні 11 класу взяли участь у проходженні державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання 2016/2017 року.
Мова навчання Українська мова
Профільне навчання 10 - 11 класи - універсальний профіль з навчанням у Шпитьківському МНВК
Забезпечення харчуванням Гарячим безкоштовним харчуванням на кінець 2016/2017 навчального року було забезпечено всіх учнів початкових класів та дітей пільгових категорій 5 – 11 класів.
Гурткова робота У школі працювали такі гуртки: художньо-декоративного мистецтва «Веселка», спортивно -– патріотичного напрямку «Патріотика», інформатики «Інформ»,історії «Знай наших» секція футболу, а також учні відвідували гуртки в будинку культури: «Любисток», «Парадайс», «Троїсті музики», «Гітара», художня студія «Веселка», «Дзюдо», «Фрі – файт», «Футбол», «Реґбі», літературно – музична студія «Ауровіль», «Кераміки», «Авіамодельний», «Дмитрівчанка», театральний, «Люби і знай свій рідний край».
Підвіз учнів та вчителів До школи доїжджає 181 учень. Підвіз учнів здійснювався шкільним автобусом.
Матеріально-технічне забезпечення До послуг учнів – 21 навчальний кабінет, 2 комп’ютерні класи, спортивна зала, гімнастичний та футбольний майданчики, 2майстерні, їдальня, баскетбольний майданчик, два стадіони, тренажерний зал, медичний кабінет, бібліотека, кабінет психологічної служби Бібліотечний фонд налічує 18843 примірників художньої та навчальної літератури.
1. Організаційно-навчальна робота. Реалізація прав особистості на освіту

Облік дітей і підлітків шкільного віку

Першочерговим завданням школи у 201465/2017 н.р. було надання освітніх послуг учням території обслуговування ( с. Дмитрівка, с. Мила,

с. Капітанівка), забезпечення їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», Розпорядження Києво – Святошинської районної державної адміністрації Київської області «Про організацію обліку дітей та підлітків шкільного віку у Києво-Святошинському районі в 2016 році» та з метою забезпечення своєчасного, належного обліку дітей і підлітків шкільного віку у закладі освіти був виданий наказ по школі від 21.05.2015 № 93 «Про організацію обліку дітей та підлітків шкільного віку» відповідальною за організацію та проведенням обліку дітей і підлітків шкільного віку було призначено заступника директора з навчально – виховної роботи Гальчук О.М.. Здійснення розподілу території обслуговування між учителями за місцем проживання дало можливість скласти списки дітей та підлітків шкільного віку та зібрати в основному довідки з місця навчання тих учнів, які здобувають середню освіту в інших навчальних закладах. Однак проблемними питаннями залишаються: збір довідок в повному обсязі, постійний контроль за відвідуванням учнями занять, запізнення учнів на уроки та так звані пропуски з «поважних причин».

За складеними списками території обслуговування станом на 05.09.2016 дітей шкільного віку від 6 до 18 років – 474. Перевіркою встановлено, що всі діти шкільного віку охоплені навчанням.

Забезпечено індивідуальним навчанням на дому (згідно з довідками ЛКК та заявами батьками) – 4 учнів.

2. Кадрове забезпечення навчального закладу

Освітньо-кваліфікаційний рівень педагогічних працівників школи в 2016/2017

Адміністративний склад:

Директор школи – Сідакова Х.Д., учитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії, «учитель – методист», «Відмінник освіти України»

Заступники з НВР – Гальчук О.М.., учитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії, Цісельська Т.В., учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, «старший учитель», Бернацька В.В., учитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії, «старший учитель».

3. Навчальна діяльність

У 2016-2017 н.р в школі навчалося 449 учнів, всі атестовані.

Школа І ступеню – 228 учнів;

Школа ІІ ступеню – 200 учнів;

Школа ІІІ ступеню – 21 учень

Отримали: - свідоцтва звичайного зразка –32; - свідоцтва з відзнакою – 1;

- атестатів звичайного зразка – 7.

Всі учні 1-8-х і 10-го класів переведені до наступного класу.
Нагородження Похвальними листами та грамотами
Навчальний рік Похвальний лист Похвальна грамота
2015-2016 30 0
2016- 2017 45 0
Свідоцтва з відзнакою
Рік Кількість учнів П.І.Б. учнів
2012-2013 4 Дмитрук Владислав Юрійович Ніколаєв Ігор Сергійович Паска Марина Миколаївна Троц Альона Сергіївна
2013-2014 2 Давиденко Дарина Олександрівна Іванчук Катерина Олександрівна
2014-2015 1 Коваленко Валерія Валеріївна
2015-2016 2 Тарганчук Ольга Сергіївна Отрошенко Оксана Петрівна
2016-2017 1 Терещенко Юлія Сергіїана
Результати оцінювання навчальних досягнень 2 – 11 класів
Всього учнів на кінець 2016н.р. 2 - 11
Високий рівень % Достатній рівень % Середній рівень % Початковий рівень %
Всього класів, що підлягали оцінюванню: 18
2-11кл2016-2017 (380 учнів) 46 12% 152 40% 157 41% 25 7%
2-4класи 7
2016-2017н.р.( 159 уч.) 35 22% 81 51% 42 26% 1 1%
5-9 класи 9
2016-2017 н.р. ( 201 уч.) 11 6% 64 32% 103 51% 23 11%
10-11класи 2
2016-2017 н.р.- 20 уч. - - 7 35% 12 60% 1 5%
Результати державної підсумкової атестації учнів 4 – х класів
Результати ДПА з української мови:
Учитель, клас К-сть учнів у класі К-сть учнів, які виконув. роботу Рівень виконання роботи
В % Д % С % П %
Зубарєва Т. П. - 4-А 19 19 5 26 7 37 7 3 7 - -
12 – 63% 7 – 37%
Дмитренко Н. В. – 4-Б 2 3 23 8 34 9 40 6 26 - -
17 – 74% 6 – 26%
Результати ДПА з літературного читання:
Учитель, клас К-сть учнів у класі К-сть учнів, які виконув. роботу Рівень виконання роботи
В % Д % С % П %
Зубарєва Т. П. - 4-А 19 19 4 21 9 47 6 32 - -
13 – 68% 6 – 32%
Дмитренко Н. В. – 4-Б 23 23 10 43 10 43 3 14 - -
20 – 86% 3 – 14%
Результати державної підсумкової атестації з математики :
Учитель, клас К-сть учнів у класі К-сть учнів, які виконув. роботу Рівень виконання роботи
В % Д % С % П %
Зубарєва Т. П. - 4-А 19 19 5 26 4 21 8 42 2 11
9 – 47% 10 – 53%
Дмитренко Н. В. – 4-Б 23 23 6 26 10 43 5 22 2 9
16 – 69% 7 – 31%

Слід відмітити належну роботу вчителів Дмитренко Н. В. та Зубарєвої Т. П. по виконанню Державного стандарту початкової загальної освіти.

Учні 9 класу склали державну підсумкову атестацію з трьох предметів. Державна підсумкова атестація проводилась з усіх предметів у письмовій формі. Всього було охоплено 33 учнів державною підсумковою атестацією. На вибір біологію здавали 14 учнів 9 – Б класу, а географію 19 учнів 9 – А класу.

Узагальнені результати державної підсумкової атестації::
Українська мова Опар’єнко Н.В. 33 учнів Математика Штомпіль О.В. 33 учнів Біологія Костюк С.В. 14 учнів Географія Буцій О.Я. 18 учнів
В Д С П В Д С П В Д С П В Д С П
ДПА 11 14 8 - 10 19 4 - 4 8 2 11 7 1 -
% 33% 43% 24% 30% 58% 12% - 29% 57% 14% 58% 37% 5%

Результати державної підсумкової атестації свідчать про те, що учні засвоїли навчальний матеріал на високому, достатньому рівнях Якість знань учнів 9 – х класів за державну підсумкову атестацію складає з української мови 76 %, математики – 88%, біології – 86%, географії 95%. Початкового рівня знань не має. Під час проведення державної підсумкової атестації учні виконували роботу самостійно, порушень не виявлено.

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій
у навчально-виховний процес

Протягом 2016-2017 н.р. вчителі школи, активно впроваджують інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховний процес.

Реалізація інноваційної діяльності велася педагогічними кадрами відповідно до наказів по школі. Продовжують працювати над науковими роботами: Іванько Я.Л. (Бардаш І. – 10 клас); Терещенко О.М. (Куркодим І., Красьоха О. – 7 – А клас), Кукуріка Л.А. (Терещенко Ю. – 9 – А клас).

Інноваційна діяльність в навчальному закладі здійснювалась за напрямками:
Напрямки інноваційної діяльності Прізвище керівника, посада
1. Спільний проект з університетом «КРОК» - «Вихід України з економічної кризи» Буцій О.Я. , 9 – 11 класи
2. Використання електронних засобів навчального призначення. Тарганчук О.О, учитель початкових класів Алдошина В.В., учитель початкових класів Зубчик І.Б. учитель початкових класів Гальчук О.М., учитель англійської мови
3. Використання електронних засобів навчального призначення «Розумник» Ніколаєва Л.Д., учитель фізики Терещенко О.М., учитель математики Штомпіль О.В., учитель інформатики Буцій О.Я., учитель географії
4. Проект «Школа з підготовки координаторів Шкільної Служби Порозуміння». Станко Н.І., соціальний педагог, Неклюдова Л.О., практичний психолог, Буцій О.Я., класний керівник 8 – Б класу, Опар’єнко Н.В., класний керівник 8 – А класу
5. Міжнародний проект «Міксіке в Україні» Штомпіль О.В., учитель інформатики (100 учні 2 – 11 класів)
6. Година КОДУ Штомпіль О.В., учитель інформатики (учні 8 – 11 класів)
7. Моя майбутня професія: правила вибору Станко Н.І., соціальний педагог (9 – А, 9 – Б класи)
8. Використання освітньої платформи «Вчи.ком.юа» - «Впровадження ІКТ в освітній процес на прикладі інтерактивного курсу Вчи.ком.юа з матемитик для початкової школи. Цісельська Т.В., учитель початкових класів Тарганчук О.О, учитель початкових класів
4. Науково-методична робота

Робота педагогічного колективу була направлена на реалізацію основних завдань діяльності школи «Реалізація Державних стандартів початкової і повної загальної середньої освіти» та над проблемою «Підвищення науково – теоретичного рівня і педагогічної майстерності учителів, спрямованого на зростання їх професійності».

Педагогічний колектив працював надвтіленням ідеї гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; впровадженням у практику роботи індивідуальних технологій навчання та виховання ; формуванням навичок здорового способу життя учнівської молоді та патріотизму; створенням психолого-педагогічних передумов особистісно зорієнтованої системи навчання й виховання в умовах реформування національної системи освіти, також над іміджем навчального закладу.

Провідною формою методичної роботи у школі є методичні об’єднання. Робота об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Вони займаються спрямовують роботу на забезпечення потреб вчителя, надають їм реальну допомогу. Кожне з методичних об’єднань провело по 4-5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами.

Протягом 2016 – 2017 навчального року постійно працювала «Школа молодого вчителя» (керівник - Цісельська Т.В.). Були відвідані уроки молодих вчителів: Ващенко К.М., Осіпова Н.М., Кобчик С.О., Зубчик І.Б., Костюк Н.М., Козачок М.Л., Костюк В.В., Костюк С.В., Федоренко Т.Я., Дмитренко Н.В.; Бабієнко В.Ф., проведені індивідуальні консультації з учителями, методичні наради, майстер – класи.

Керівник методичного об’єднання «Школа передового досвіду» Терещенко О.М. ставили за мету протягом навчального року ознайомлювати вчителів з сучасними інноваційними технологіями навчання і виховання; впроваджувати в навчально-виховний процес ефективні методики та методичних прийомів, надавалися методичні консультації.

Відкриті уроки вчителів:
Вчитель Предмет Тема уроку Клас Дата
1. Дмитренко Н.В. Українська мова Узагальнення вивченого матеріалу з теми «Займенник» 4-Б 17.02
2. Тарганчук О.О. Природознавство Вода та її властивості. 1-Б 14.11.
3. Гальчук О.М. Англійська мова Can you …? 2-А 07.02
4. Федоренко Т.Я. Англійська мова The UK and Ukraine 5-Б 23.02
5. Опар’єнко Н.В. Українська література Справжні почуття возвеличують людиную «Наталка- Полтавка» О.Котляревський 9-А 19.12
6. Козачок М.Л. Образотворче мистецтво Із чого складається книжка 5-Б 05.12
7. Костюк В.В. Фізична культура Баскетбол. 10 06.12
8. Владовська З.М. Зарубіжна література «Вільям Шекспір. Трагедія «Ромео і Джульєтта». Проблеми життя і смерті. Трактування фіналу» 8-Б 22.02
9. Станко Н.І. Тренінг Подорож до країни прав дитини. 4-Б, 7-А, 8-Б 15.02
«Предметні тижні»:
Предметні тижні Термін проведення Відповідальні
1 Олімпійський тиждень 26.09-30.09 Гальчук О.М., Цісельська Т.В. Педагог-організатор Косенко Т.М.,Костюк В.В. Класні керівники 1-11 класів
2 Образотворче мистецтво «Всьому потрібно вчитися. Мистецтво – не виняток.» (1– 8 класи) 03.10 -16.10 Гальчук О.М., Цісельська Т.В., Козачок М.Л. Класні керівники 1-8 класів
3 Тиждень патріотичного виховання «Всі ми діти України.» 10.10 -14.10 Бернацька В.В., педагог-організатор, класні керівники 1-11
4 Тиждень трудового навчання «Рукам волюти давай, свою фантазію включай!» 24.10 – 28.10 Голова МО початкових класів, класоводи
5 Українська мова та література (5 – 11 класи) 07.11-11.11 Гальчук О.М.,Вознюк Н.В. Опар’єнко Н.В. Класні керівники 5-11 класів
6 Англійська мова 1 – 11 класи «We like English» 12.12- 16.12 Гальчук О.М., Сідакова Х.Д., Федоренко Т.Я., Опар’єнко Н.В., Ващенко К.М. Класні керівники 1-11 класів
7 Правознавство та історія України «День Соборності та Свободи України (5 – 11 класи) 23.01-27.01 Гальчук О.М.,Іванько Я.Л. Класні керівники 5-11 класів
8 Українська мова «Шевченківські дні» (1-11 класи) 07.03-11.03 Голова МО словесників, початкових класів Педагог-організатор Класні керівники 1-11
9 Тиждень української мови та літературного читання «Мови різні ти вивчай, а свою люби й плекай!» (1 -4 класи) 06.03 -10.03 Голова МО початкових класів, педагог – організатор, класоводи
10 Тиждень безпеки руху. Тиждень безпеки життєдіяльності 1-11 класи) 09.03-14.03 Гальчук О.М., Цісельська Т.В. Педагог-організатор Класні керівники 1-11 класів
11 Фізична культура, основи здоров’я «Рух – це здоров’я» (1 -11 класи) 03.04-07.04 Гальчук О.М., Цісельська Т.В. Педагог-організатор Косенко Т.М.,Костюк В.В. Класні керівники 1-11 класів
11 Тиждень природознавства «Будь природі другом» (1- 4 класи) 24.04 -28.04 Голова МО початкових класів, педагог – організатор, класоводи

Учителі взяли участь у районній педагогічній виставці 2017 «Інноваційна освітянська культура закладу»: «Підсумкові та семестрові контрольні роботи з англійської мови в 4 класі», робота вчителя англійської мови Гальчук Оксани Миколаївни; «Методи підвищення ефективності та якості уроку англійської мови: «Around Great Britain and Ukraine», робота вчителя англійської мови Федоренко Таїсії Яківни; «Система уроків з української мови в 4 класі з теми «Займенник», робота вчителя початкових класів Дмитренко Надії Василівни; «Фізичні диктанти. Самостійні та контрольні роботи з фізики в 7 класі» робота вчителя фізики Ніколаєвої Лесі Дмитрівни. «Декоративно-прикладне (декоративно-ужиткове) мистецтво» плани конспекти уроків для учнів 5 класу,

робота вчителя образотворчого мистецтва Козачок Марини Леонідівни; «Розвиток гнучкості у дітей шкільного віку», робота вчителя фізичної культури Костюка Віталія Володимировича; робота вчителя української мови та літератури Опар’єнко Наталії Віталіївни; «Формування правової свідомості учнів з метою профілактики правопорушень у шкільному середовищі», робота соціального педагога Станко Наталії Іванівни; «Плани-конспекти уроків із теми «Література доби Відродження» у 8 класі», робота вчителя зарубіжної літератури Владовської Зої Миколаївни. Роботи вчителів розміщені на сайті школи.

Педагогічні працівники беруть активну участь у методичній роботі школи: виступають на педрадах, засіданнях методичних об’єднань, батьківських зборах, є учасниками районних семінарів.

Проведено педагогічні ради відповідно до плану роботи школи на 2016/2017 навчальний рік, з метою організації роботи педагогічного колективу над проблемним питанням школи та сприяння популяризації педагогічних знахідок: «Сучасні психолого- педагогічні підходи до розвитку обдарованості школярів в умовах особистісно-орієнтованого навчання та виховання» (07 листопада 2016р.), «Організаційно-педагогічні засади формування позитивного іміджу закладу освіти в конкурентному інноваційному просторі», «Патріотичне виховання учнів у позакласній роботі» 20 березня 2017 року.

Діяльність навчального закладу та педагогічних працівників постійно на належному рівні, висвітлювалась на шкільному сайті www: dmytrivka.edukit.kiev.ua ( відповідальні Гальчук О.М., заступник директора з навчально –виховної роботи, вчитель інформатики – Штомпіль О.В.). Робота сайту відмічена відділом освіти.

У 2016-2017 навчальному році вчителями здійснені такі заходи:

- проведено шкільний етап предметних олімпіад із базових дисциплін;

- участь у ІІ (районному) етапі предметних олімпіад із базових дисциплін;

- проведено шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів, які були спрямовані на виявлення та самоаналіз обдарованих дітей;

- участь в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах та акціях;

- забезпечено роботу шкільних гуртків, курсів за вибором та факультативів, враховуючи побажання учнів;

Вчитель Класи Напрями роботи
Гуртки
1 Бернацька В.В. 8-9 класи Гурток патріотичного виховання «Патріотика»
2 Іванько Я.Л. 5-10 класи Історичний гурток «Знай наших»
3 Козачок М.Л. 1-8 класи Образотворче мистецтво «Веселка»
4 Штомпіль О.В. 8-9 класи Інформатика «Інформ»
Курси за вибором
1 Терещенко О.М. 8-А, 8-Б Математика «Історія розвитку математики»
2 Буцій О.Я. 6 Географія культури Європи
3 Кукуріка Л.А. 7-А, 7-Б, 8-А, 8-Б Хімічні реакції
4 Іванько Я.Л. 7-А, 7-Б, 8-А, 8-Б Історія «Живи за правилами»
5 Станко Н.І. 9-А, 9-Б Моя майбутня професія «Правила вибору»
6 Кукуріка Л.А. 9-А, 9-Б «Світ хімії і ми»
7 Бовсуноаська Г.І. 9-А Російська мова
Факультативи
1 Ніколаєва Л.Д. 5-А, 5-Б Математичний калейдоскоп
2 Терещенко О.М. 6 Математичний калейдоскоп
3 Кукуріка Л.А. 10, 11 Розв’язування задач з хімії
4 Терещенко О.М. 10 Математика
5 Медведчук О.Ю. 10 Інформатика

- забезпечено інформування досягнень учнів на офіційному сайті, де гуртківці також вчаться завантажувати інформацію;

- впроваджується проектна діяльність:

Тема роботи Прізвище та ім’я учнів, клас Керівник, посада
1 Прислів’я вивчай – антоніми шукай. 2-В клас Цісельська Т.В. вчитель початкових класів
2 Звичаї та традиції українського народу «Різдвяний вертеп» 8 –Б клас Буцій О.Я. – вчитель географії
Участь у навчальних конкурсах:
Назва навчальних конкурсів Результативність участі учнів
Взяли участь у ІІ етапі предметних олімпіад – 15 учнів Федорченко Вікторія - 7-А клас, (образотворче мистецтво) - 2 місце, Терещенко Ю. - 9-А клас, – 3 місце – хімія, Нідзельська Софія - 8-Б клас, (фізика ) - 4 місце, Терещенко Юлія - 9-А клас, (фізика) - 4 місце, Бардаш Іван - 10 клас (географія) - 4 місце.
Інтелектуальна олімпіада – 2 учні Терещенко Юлія, Сотнічук Тетяна – 9-А клас (учасники)
Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник - 2017» - 63 учні Диплом ІІ ступеня регіонального рівня - Іванько Орест -5-А клас Диплом І ступеня Регіонального рівня – Кисель Марина, Кучер Софія - 5-А клас, Радука Маргарита, Гречинська Діана, Цимбалюк Карина, Буцій Олена - 5-Б клас, Платонова Олена, Куркодим Іван, Іщук Ілля, Кукуріка Яна - 7-А клас, Павленко Ольга, Ковальчук Ольга, Фурман Діана, Піка Артем - 7-Бклас.
Районний етап конкурсу знавців української мови імені П.Яцика - учнів – 7 учнів Цимбалюк Ольга – ІІ м. Учасники: • Тарасенко Катерина (3-Аклас) • Каленіченко Вікторія (4-Бклас) • Григор’єв Богдан (4-Б клас) • Слободянюк Алла (6 клас) • Манукян Сабріна (8-Б клас) • Слєпченко Марія (9-Б клас)
Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка – 5 учнів Учасники: • Слободянюк Алла (6 клас) • Красьоха Ольга (7-А клас) • Нідзельська Софія (8-Б клас) • Терещенко Юлія (9-А клас) • Цимбалюк Ольга (5-Б клас)
Предметні олімпіади «Олімпус – 2016» - 26 учнів. Диплом лауреата - Гречанова Аліна - 4-Б клас
Всеукраїнський конкурсз англійської мови «Гринвіч» - учнів 59 учнів «Золотий сертифікат» - Томассе Леонард -2-Б клас, Гальчук Дмитро -2-А клас, Гальчук Ярослав – 8-Бклас. «Срібний сертифікат» - Юзепольська Поліна, Калашніков Денис - 2-Б клас, Савун Владислав -2-А клас, Каленіченко Вікторія, Кучеренко Анастасія -4-А клас, «Бронзовий сертифікат» - Перцов Даніїл -3-А клас, Учасники: 50 учнів.
Всеукраїнський учнівський фізичний конкурс «Левеня»- 9 учнів Добрий результат: 4 учні Красьоха Ольга, Бєлкіна Марія, Куркодим Іван -7-А клас, Зозуля Лариса -7-Б клас Учасники: 5 учнів.
Конкурс «Кенгуру» - 77 учнів Добрий результат: 8 учнів Цимбалюк Максим -4-Б клас, Іванько Орест, Ніколаєв В’ячеслав, Шанковський Антоон – 5-А клас, Красьоха Ольга, Бєлкіна Марія -7-А клас, Сотнічук Тетяна -9-А клас Учасники: 69 учнів.
Міжнародному проекті «Міксіке в Україні» (освітнє онлайн середовище) – 100 учнів Найбільша кількість балів: Бойко Андрій -5-А клас; Жуковський Євгеній -5-Б клас; Агеєва Каріна -8-А клас; Гальчук Я., Нідзельська Софія -8-Б клас; Коваленко Максим, Терещенко Юлія -9-А клас; Слєпченко Марія 9-Б клас; Жураківський Валентин -11 клас.
«Година КОДУ» 100 учнів 5 – 11 Всі учасники.
Інтерактивний конкурс Вчи.ком.юа з математики для початкової школи з усного рахунку - 26 учнів. Тарганчук Оксана -1-Бклас.
5. Робота шкільної бібліотеки

Протягом навчального року робота шкільної бібліотеки була спрямована на виконання основних завдань і напрямів діяльності, зазначених у річному плані роботи школи та бібліотеки на: національне, громадянське, родинне, трудове, екологічне, правове та естетичне виховання; профорієнтацію школярів, виховання культури читання учнів; поповнення і збереження книжкових фондів; керівництво позакласним читанням.

Усю роботу шкільна бібліотека організовує на основі річного плану бібліотеки, який є складовою частиною начально-виховної роботи школи та складається з таких розділів:

І. Формувавння та збереження книжкових фондів

ІІ. Інформаційно-бібліографічна та довідкова робота

ІІІ .Організаційно-виховна масова робота

ІV. Підвищення кваліфікації

V. Організаційна робота

Облікова роботабібліотеки ведеться за планово-звітною документацією:

- інвентарні та сумарниі книги підручників та художньої літератури;

- журнал обліку документів тимчасового зберігання ;

- книга обліку аудіовізуальних документів та електронних видань;

- облік періодичних видань(акти, реєстраційна картотека);

- план роботи на 2016-2017 н.р.;

- звіти про одержану літературу;

- накладні на отриману літературу;

- щоденник роботи шкільної бібліотеки (статистика книговидач, відвідування)

інше: звіт про забезпечення підручниками, інвентаризація бібліотечного фонду підручників, замовлення періодичних видань, замовлення підручників

Стан та характеристика книжкових фондів ( станом на 01.06. 2017 р.):

- бібліотечний фонд художньої літератури: 10209 примірників;

- фонд підручників: 9147 примірників ;

- періодичні видання: кількість назв 53, примірників 494;

Підписка на 2017 р. за бюджетні кошти складає 11 видань на суму 3104 грн.

Проведена в травні 2017 року інвентаризація бібліотечного фонду шкільних підручників показала, що забезпеченість підручниками по школі складає 94%.

З метою формування та збереження книжкового фонду, виховання в учнів інформаційно-бібліографічної культури, вивчення та задоволення читацьких потреб у книгах та інформації, згідно річного плану здійснювалась робота за такими напрямками:

· вивчення інформаційних потреб та запитів користувачів;

· пропаганда книги, бібліотеки, інформаційних послуг;

· спільна робота бібліотеки і педагогічного колективу із формування навиків читання учнів;

· робота по збереженню фондів бібліотеки;

· використання різноманітних форм масової, групової та індивідуальної роботи з користувачами;

· знайомство читачів з основами бібліотечно-бібліографічної грамотності;

· вдосконалення і пошук нових методик і технологій роботи з формування інформаційної культури.

З метою виховання в учнів культури читання були проведені бібліотечні уроки, літературні свята, заняття з формування інформаційної культури, бесіди та консультації при виборі книжок,робота зі щоденниками читача, відгуками. Бібліотека брала активну участь у проведенні предметних тижнів. Готуючись до них, були організовані книжкові виставки, тематичні та бібліографічні огляди літератури, проводились презентації книг тощо.Співпраця з вчителями-предметниками та класними керівниками, екскурсії до бібліотеки, впровадження інноваційних методів бібліотечної роботи, участь у конкурсах,
проведення Тижнів дитячої книги та до Всеукраїнського дня бібліотек проведення в школі тематичних місячників, святкових та ювілейних дат презентація бібліотечних уроків, виховні години, інформ-хвилини, усні журнали, уроки- диспути, виставки, сприяли популяризації книги, активного залучення учнівської молоді до читання та пропаганди літератури.

У бібліотеці відкрито цикл книжкових виставок, які присвячуються різним подіям суспільного життя. Представлену на виставці літературу читачі часто використовують при написанні рефератів, творів, творчих робіт. Матеріали виставки стають предметом обговорення, бесід, міні-презентацій.

Важливе пізнавальне й виховне значення мають тематичні виставки;

- Виставки-вікторини: «Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема», «Україна – суверенна і незалежна».

- Вистаки-прем'єри: «Україна пам’ятає! Світ визнає!» , «В живій славі Кобзаря».

- Виставки-дискусії: «Слава козацька не вмре, не поляже», «Духовне відродження».

- Виставки-міркування: «Соборність України – від ідей до сьогодні», «Європейський вибір України: Людина. Право. Суспільство.»

У бібліотеці є куточок, де на полицях розміщено літературу з народознавства «З духовного джерела народу» та правового виховання «Кожна дитина має право…».

В бібліотеці була представлена літературна виставка творів українських письменників «Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і дзвенить»

Урок – реквієм «Україна пам’ятає – світ визнає» до Дня пам’яті жертв Голодомору 30-х років, що відбувся за участю учнів 9-11 класів відкрив трагічні сторінки нашого багатостраждального народу.

Традиційно в березні проходять Шевченкові дні з ушанованням пам’яті великого Кобзаря та конкурс читців віршів славетного поета. В бібліотеці розгорнута постійнодіюча виставка «Шевченкове слово звучить у віках».

Шкільна бібліотека є координаційним центром із питань формування національної та громадянської самосвідомості особистості. З цією метою була розроблена тематика і проведено ряд заходів для учнів 1-11 класів. Це і урок-реквієм «Україна пам’ятає – світ визнає» (виховний захід до Дня пам’яті жертв Голодомору), бібліотечний диліжанс «Народні символи України», брейн-ринг «Права та обов’язки громадян» та інші.

Завідувач бібліотеки Сердюк Н.М. стала лауреатом районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017» у номінації «Бібліотека – виховний простір навчального закладу»

6. Виховна робота
Пріоритетні напрямки виховної роботи:

- формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;

- виховання духовної культури особистості;

- виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної символіки;

- формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

- утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті;

- підвищення фахового рівня класних керівників;

- активізація роботи з батьками і громадськістю;

- активізація екскурсійної діяльності;

- активізація роботи органів учнівського самоврядування.

Патріотичне виховання у молодшій школі спрямоване на реалізацію обраної програми «Я маленький Українець», з метою національно-патріотичного виховання було проведено наступні заходи:Уроки мужності

« Ми за волю, ми за мир», перегляд фільму» Мирне небо», « Як тяжко і тужно моєму народу болить»;бесіди « Державні символи», «Наша мова солов’їна», «Під захистом держави», «Там земля мила, де мати народила», «У нас одна Батьківщина — наша рідна Україна», «Ми українці», «Всі народи України живуть у злагоді і мирі»;Година -гра “ Я люблю Україну”. Привітання хлопчиків класу з Днем захисника Вітчизни, «Зростаємо мужніми».

Основною задачею вчителя є поглибити знання учнів про Україну, формувати почуття належності до своєї країни, до її історії та традицій, розвивати критичне мислення, вміння одержувати інформацію, аналізувати її, порівнювати, робити висновки, виховувати любов до рідного краю, дбайливе ставлення до скарбів Батьківщини.

У І - ІІ семестрах для учнів 5-11 класів патріотичне виховання складали в собі: проведені години спілкування, бесіди, тематичні заходи та «Уроки пам’яті»:

Уроки пам’яті та тематичні заходи такі як: До Дня соборності України «Діти єднають Україну» проводили учні 8-х і 9-х класів та гурток «Патріотика» під керівництвом Бернацької В.В.;

Історичні години. Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту;

День пам'яті героїв Крут - під керівництвом вчителя історії Іванько Я.Л. та історичного гуртка «Знай наших»;

Історичні години. Шкільний поетичний конкурс присвячений воїнам захисникам АТО, Небесній Сотні – 6 клас Владовська З.М.;

Тематична лінійка. До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 10 клас Терещенко О.М.;

Дні вшанування пам’яті великого українського поета Т.Г.Шевченка. Конкурс читців – 7-А клас Вознюк Н.В.;

Тематична лінійка «День чорнобильської трагедії» 5-ті класи під кирівництовом Ніколаєвої Л.Д., Косенко Т.М.;

Мітинг до дня Перемоги (виступ біля пам’ятника) Парламент школи, педагог організатор Сорока О.М.;

Бесіди: «Пам’ятаємо героїв» (8-й клас); мета їх проведення ознайомити молодь з трагічним минулим нашого народу; вчити їх бережно ставитися до історії своєї країни, розкривати її як білі, так і чорні сторінки, а також розвивати в учнів особистісні риси громадянина України, патріотизм.

Учні 8-9 класів активно брали участь у спортивних змаганнях районної патріотичної гри Сокіл «Джура», відродження військово – спортивного мистецтва українського козацтва, основи військового устрою, стрій і пісня.

Заходи з патріотичного виховання в 2016 – 2017 поділялися на загальношкільні та класні. За участі учнів були організовані та проведені змістовні, цікаві різноманітні заходи метою яких є поглибити знання учнів про Україну, формувати почуття належності до своєї країни, до її історії та традицій, розвивати критичне мислення, вміння одержувати інформацію, аналізувати її, порівнювати, робити висновки, виховувати любов до рідного краю, дбайливе ставлення до скарбів Батьківщини.

Хочеться відмітити що більшість учнів можна дійсно назвати патріотами своєї держави. Але, слід більше приділяти уваги даному напрямку, вдома батькам.

Назва дитячих конкурсів Результативність участі учнів
Всеукарїнська природоохоронна акція «Птах року» - 35 учнів Дипломи відділу освіти: Пижов Д., Борсук А., Сімороз В., Неклюдов Є., терещенко Ю., Дьохтяренко К., Рибачок М., Лісова О., Євтюшин А., Лісова Н.
Районний конкурс «Лідер року» - 1 Красьоха О – ІІ м.
Всеукраїнський конкурс юних фотоматорів «Моя Україно!» - 8 23 учасники
Фотоконкурс «Неосяжна моя Україна» - 23 Тарасенко К., Топоровська В. – ІІІ м.
Конкурс дитячих робіт «Космічна фантазія» - 15 учнів Федорченко В., - І м. Сімороз В - грамота
Всеукарїнська виставка конкурс «Нововрічна композиція» - 12 учнів Цимбал А, Євтюшин А., Гальчук Я. – І м. Борсук А., Крамар Ю., - ІІ м. Рибачок М., Скульська А. – ІІІ м.
Виставка конкурс дитячих малюнків «Право очима дітей» - 28 Лісова О. – ІІІ м.
Підсумки районного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна галерея» - 4 учасники
Чарівна палітра - 2 Сімороз В. – ІІ м., Федорченко В. – ІІІ м.
Український сувенір 6 учасників
Галерея кімнатних рослин 20 учасників
Районний конкурс « Суспільно значущий проект учнівського самоврядування» Красьха О. – найкращий проект
Виставка – конкурс писанок «Великоднє диво» - 22 учнів Савун В. – І м.; Цимбал А., Гавриков О. – ІІ Новік К. , Люта Д. – ІІІ м.
Всього учнів, які взяли участь у районних дитячих конкурсах: 181 Призерів: 29 І м. – 4; ІІ м. – 5; ІІІ м. - 20

7. Гурткова робота

2016 – 2017 навчальному році в школі працювали гуртки: з образотворчого мистецтва «Веселка», «Знай наших», «Патріотика», «Інформ». Дев’яносто учнів відвідували їх.

На заняттях гуртка „Веселка” учні відпрацьовують навички з живопису, графіки, розпису, вишивки, бісероплетіння, флористики, мистецтвознавства паперопластики та багатьох інших видів мистецтва.

Основна увага приділяється розвитку творчого мислення, нестереотипного сприйняття навколишнього світу, вмінню фантазувати. Фантазія,уявлення – це здатність людини створювати раніше не бачене, але для цього потрібно мати запас знань, спостережень, переживань. Ось чому на заняттях гуртка я створюю умови для засвоєння нових знань та вмінь, розвитку творчих задатків учнів.

Саме образотворче мистецтво дає змогу прилучити дитину до національної культури, національних обрядових звичаїв, де гуртківці беруть участь у оформленні свят, виготовленні декорацій, працюють над створенням костюмів. Сприймати світ і творити за законами краси, - це дуже важлива складова формування людських якостей, і основне кредо гуртка „Веселка”.

В гуртку займаються учні різні за віком (I-група – учні перших класів, II-група учні 2-7 класів). Успіх роботи гуртка залежить від багатьох причин, у тому числі і від захопленості вчителя, його підготовки, від забезпечення необхідним інвентарем. Велике значення має і чітке планування діяльності гуртка. Тому, при плануванні гуртка враховую число членів гуртка, кількість годин, тематику завдань, їх складність, методику проведення занять.

Щорічно учні гуртка беруть участь у багатьох конкурсах дитячої творчості, де здобувають призові місця. Серед них приймали в конкурсах такі учні (районний етап) «Повзик – птах року» - Шаматовська Ю., Сімороз В., Неклюдов Є., Сотнійчук Т.;

(Робота Сімороз В. «Повзик – птах року»

(Робота Шаматовська Ю. «Повзик – птах року»

«Чарівна палітра» - Федорченко В, Федорченко Б., Сімороз В., Павленко Д.

(Робота Сімороз В. конкурс «Чарівна палітра»)

«Галерея кімнатних рослин» - Лебеденко В., Єфіменко Д., Коваленко В., Галькевич О., Трухачова В., Федорченко В., Павленко О, Зозуля Л.;

(Зозуля Л, конкурс - «Галерея кімнатних рослин»)

(Коваленко В, конкурс «Галерея кімнатних рослин») «Український севенір» - Сімороз В.

3 по 7 жовтня у школі пройшов тиждень образотворчого мистецтва під девізом: «Всьому потрібно вчитися. Мистецтво - не виняток».

План проведення тижня передбачав проведення різних заходів, які сприяли розвитку інтересу дітей до мистецтва, бажанню творити, пізнавати прекрасне. Діти активно залучилися і брали участь у всіх видах діяльності. Серед учнів 2-4 класів відбувся майстер –клас малювання у техніці набризгу

«Осіння композиція»

Також була зроблена інформаційна сторінка. Матеріали та інструменти для малювання.

Учні 1-х класів створювали колективну газету на тему: «Вірю в майбутнє твоє Україно».

Також була проведена виставка вихованців гуртка «Веселка» під темою:

« Краса рідної землі». Ось так ми готувались, та створювали маленьки шедеври.

Протягом Тижня на уроках образотворчого мистецтва панувала творча атмосфера. Діти дізнавалися багато нового про види і жанри мистецтва, споглядали картини митців та створювали власні «шедеври».

30 жовтня у Вишнівській ЗОШ проходили олімпіада з образотворчого мистецтва, та конкурс «Майстерня юного художника», в якому Федорченко В. отримала 2 місце.

(Робота Федорченко В - конкурс «Майстерня юного художника» - 2 місце)Також на протязі семестру малювали малюнки нашим воїнам, писали листи, таким чином за допомогою фарб проявляли любов, турботу, піклування. У грудні коли панувала новорічна атмосфера ми створили новорічні листівки, які були передані в зону АТО.

Гарні традиції ніхто не нав’язує, вони поширюються ніби самі собою. День святого Валентина полюбився в Україні, і не тільки молоді. Із задоволенням грають у цю своєрідну гру, даруючи «валентинки» один одному, і малі дітлахи, і деякі поважні дядечки й тітоньки. Українці - народ з теплим серцем. І нехай кажуть, що це свято для нас чуже, та коли мова йде про кохання, хіба мають значення такі аргументи?

Відчути подих весни, їїдухмяні барви… Усе цеможливо завдяки дитячому живопису… Це— втілені мрії маленьких художників про своїх матусь, жіночу красу тащасливе іквітуче майбутнє своєї країни! Учні 1-х класів підготували виставку малюнків до 8 Березня.

Також вихованці гуртка приймали участь у конкурсах «Зоологічна галерея» - Васильєва Софія та Васильєва Серафіма.

Конкурс «Космічні фантазії, де гуртківці беруть активну участь, та за допомогою фарб творять на папері красу. Взяли участь Федорченко В.(1 місце), Васильєва С, Васильєва С., Сімороз В., Шаматовська Ю.

Напередодні Світлого Воскресіння Христового вже традиційно в школі проводиться виставка-конкурс «Великоднє диво». на якій представлені роботи вихованців гуртка. Кожен робота відрізняється змістовністю та оригінальністю.

Учні 5-9 класів підготували виставку малюнків.

Гурток «Патріотика» ( керівник гуртка Бернацька В.В.) працював на основі учнів 8 – 9 класів у кількості 34 учнів. Головною метою роботи гуртка є формування та розвиток повноцінної особистості, гармонійної людини, патріота Батьківщини. Гуртківці вивчали основні питання історії України, козацтва і рідного краю, ознайомились з культурою та побутом українців, глибше вивчали обряди та звичаї українського народу, церковні і народні свята, ознайомилися з історичними та культурними пам’ятками різного краю. На гуртку учні засвоїли основи стройової підготовки, правила та види стрільби із пневматичної зброї, основи надання долікарської допомоги, проведення рятувальних робіт, знайомились з правилами безпеки життєдіяльності учнів під час занять, екскурсії, та змагань. Члени гуртка брали участь в загальношкільних заходах. Найцікавішими для гуртківців були практичні заняття. Походи до театру, екскурсії. В цьому році ми з дітьми відвідали театр ім. Франка «Наталка Полтавка», «Кайдашева сім’я», Молодий театр «Сватання на Гончарівці», Національна опера «Запорожець за Дунаєм», «Вечори в саду Іспанії». Театр на лівому березі «Жіноча логіка» та інші. Відвідали історичні місця міста Львова та міста Чернівці. Цікавими були екскурсії до музею «Гроші» та Верховної Ради. Учні гуртка активно брали участь у спортивних змаганнях, учнівському самоврядуванні, створенню рою, виборів ройового, відродженню військово – спортивного мистецтва українського козацтва, основи військового устрою, стрій і пісня - все це стало можливим засвоїти на гуртку. Учні виховували прагнення розвинути в собі силу і дух, міцний фізичний стан, елементи загартування організму. Всі ці навички вони проявили на районній грі Сокіл «Джура». У гуртку виховується люди зі стійким характером, сильною волею, добрим серцем та чистою совістю.

Історичного гуртка “Знай наших”(керівник гуртка Іванько Я.Л.). Робота гуртка була присвячена дослідженню життєвого шляху та діяльності історичних діячів, видатних діячів культури XVIII-ХХ ст. Серед них — такі відомі постаті, як Максим Залізняк та Іван Гонта, Григорій Сковорода, Іван Котляревський, Михайло Максимович, Тарас Шевченко, Соломія Крушельницька, Іван Пулюй, Іван Піддубний та інші українці, які прославили себе в галузі політики, науки, культури, державотворення та визвольної боротьби, діяльність яких вивчається, в тому числі, і на уроках історії. Не менш важливим було вивчення діяльності малодосліджених діячів: Д.Бортнянського, А.Веделя, Д.Бантиш-Каменського та інших. Учні-члени гуртка проводили дослідницьку діяльність самостійно та в співпраці з керівником гуртка Іванько Я.Л., вчились працювати з різними джерелами інформації: інтернет-сторінки, книги, періодичні джерела, відео- та аудіофайли. Створені ними реферати та повідомлення зберігаються в кабінеті історії, можуть бути використані для роботи на уроках історії.

Окрім роботи на заняттях, гуртківці брали участь в підготовці пам’ятного вечора до Дня пам’яті Героїв Крут, члени гуртка Софія Нідзельська та Сабріна Манукян в співпраці із членами гуртка “Патріотика” готувались до участі в грі “Джура”. Вони показали гарний результат на районних змаганнях. Члени гуртка тісно співпрацювали з моліжною організацією «Пласт».

Гурток «Інформ» (керівник гуртка Штомпіль О.В.)

Метою роботи гурка “Інформ” було введення учні в різних вікових категорій у світ комп’ютерних технологій. В роботі гуртка було передбачено кілька напрямів навчальної та розвивальної діяльності гуртківців. З чим учні добре справилися, зокрема засвоїли відомості про призначення комп’ютера, можливості його використання, основні принципи роботи, вдосконалили навички роботи з офісними програмами Microsoft Power Point, Microsoft Word, Microsoft Excel.

Учні створювали власні презентації до різних навчальних предметів та різноманітних шкільних заходів. Зокрема, “Моє село”, “Школа моєї мрії”, “Символи України” до учнівської патріотичної конференції.

Детальніше познайомилися з програмами для створення відеофільмів, як аналог було обрано програму Movie Maker. Учнями було підготовлено ряд роликів патріотичної тематики, серед них проведено конкурс.

Працювали в графічних редакторах Paint, Tux Paint, Coreldraw та у видавничій системі Microsoft Publisher по створенню рекламних листівок та бюлетенів “Школо прощавай”, “Я випускник”.

Вчилися постійно поповнювати класні сторінки класів на шкільному сайті. Гурток досяг своєї мети, тому що учні з захопленням навчилися використовувати різноманітні можливості комп’ютерів та комп’ютерних програм.

8. Профорієнтаційна робота

Профорієнтаційна робота проводилася відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 27 вересня 2013 року № 532/2013 «Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року», Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 року № 41.

Метою педагогічного колективу було створення якісної організації профорієнтаційної роботи у І семестрі 2016-2017 навчальному році, умов для усвідомленого профорієнтаційного самовизначення учнів, формування особистості молодої людини, її соціальної зрілості, мотивації до праці, популяризації актуальних професій і спеціальностей. Було затверджено план заходів щодо проведення профорієнтаційної роботи на 2016/2017 навчальний рік та призначено соціального педагога Станко Н.І., відповідальною за профорієнтаційну роботу в школі.

Класні керівники 1 – 11 класів включили до планів виховної роботи розділ «Профорієнтаційна робота», в якому передбачили профорієнтаційні виховні заходи.

Метою профорієнтаційної роботи з учнями школи було:

- ознайомлення дітей зі світом професій;

- формування поваги до праці та працівників,

- емоційно-забарвленого позитивного відношення до різних видів трудової та професійної діяльності, інтересу до пізнання своєї особистості;

- формування початкових загально-трудових умінь та навичок (на заняттях з елементами тренінгу та ділових іграх).

З цією метою було здійснено ряд екскурсійних виїздів з учнями таких як :

13.01.2017 – 16.01.2017 екскурсія до м.Львова, в якій взяли участь учні 1-А,5-А,6-го та 8-А класу. Учні відвідали «Фабрику шоколаду», «Карамельню», де працівники показали їм майстер –клас по виготовленню шоколаду та льодяників;

21.03.2017 екскурсія до музею «Чорнобиль» з учнями 7-Б та 8-А класів, де учні ознайомилися з різними професіями пов’язаними з роботою на ЧАЕС;

04.04.2017 екскурсія до Верховної Ради України. Учні 8-их та 9-их класів ознайомилися із роботою законодавчої гілки влади;

27.04.2017 екскурсія в «Ігроленд». Відвідали учні 1-6 –их класів. Ознайомилися з різними професіями розважального напрямку;

02.06.2017 екскурсія на Іподром у м.Києві, в якій взяли участь учні 5-их та 8-их класів. Там учні познайомилися зі специфікою професії кінної поліції (кавалериста).

Було проведено ряд виховних заходів профорієнтаційного спрямування:

- 20.01.2017, учні 9-А, 9-Б класів. Ділова гра «Майбутня професія. Вибір життєвого шляху»;

- 27.01.2017, учні 9-Б класу Заняття з елементами тренінгу «Вплив здібностей на майбутню професію»;

- 24.02.2017, учні 6, 8-А класів. Заняття з елементами тренінгу «Розвиток соціального інтелекту у підлітків»;

- 02.03.2017 учні 10 класу. Виховна година з елементами тренінгу «Життєве самовизначення як пошук сенсу життя»;

- 06.03.2017, діти – інваліди. Заняття з елементами тренінгу «Вибір професії-вибір долі»;

- 27.03.2017 учні 9-А класу. Година спілкування «Майбутня перспектива»;

- 27.03.2017, 8-А класу. Виховна година з елементами тренінгу «Життєве самовизначення як пошук сенсу життя»;

- 10.04.201710,учні 9-А класу. Заняття з елементами тренінгу «Від мрії-до реальності. Мотивація успіху»;

Районний відбірковий етап обласного профорієнтаційного змагально-мотиваційного заходу серед учнівських команд «Обери майбутнє» - 13 учнів Учасники: • Лой Анастасія - 6 клас, • Красьоха Ольга - 7-А клас • Куриленко Олександра - 8-А клас, • Терещенко Юлія, Сотнічук Тетяна, Комаровська Вікторія,Науменко Іванна, Отрощенко Катерина, Штомпіль Данило (9-А клас) • Гавриков Олексій - 7-Б клас, • Буцій Богдан - 9-Б клас, • Мудрак Олександр, Шпортько Олександра - 8-Б клас.

Трудове та екологічне виховання

З метою формування умінь і навичок в учнів прийняття екологічно правильних рішень, виховання почуття любові й бережливого ставлення до природи, навчання застосовувати набуті знання в повсякденному житті для учнів 1 – 11 класів. У квітні 2017 року відбулися акції «Зробимо Україну чистою разом», «Зелений паросток», «Квітуча школа». В ході акцій висаджено дерева, квіти, кущі, прибрана шкільна і пришкільна території, учні школи постійно доглядають за пам’ятниками загиблим воїнам. Проводилися екскурсії для учнів в музей «Чорнобиля», «Водно – інформаційний центр», на підприємство «Чиста вода».

Сімейне виховання

Виховними досягненнями у формуванні ціннісного ставлення до сім`ї, родини, людей є знання та розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей, уміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та колективі, уміння прощати та просити пробачення, єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова іділа. У зв'язку з цим найцікавіше проводились морально-етичні бесіди «Старші та молодші в сім'ї», під час яких діти мали змогу обговорити свої стосунки з молодшими або старшими братами та сестрами, урезультаті чого школярі змогли визначитися з пріоритетами у своїх родинних стосунках з братами та сестрами. Для учнів 8-9 класів були проведені години спілкування «Собори наших душ», круглий стіл «Взаємопорозуміння. На чому воно грунтується» для учнів 11 класу.

Формування здорового способу життя

Однією із задач виховної роботи школи також є формування ціннісного ставлення до себе (вміння цінувати себе як унікальну та неповторну особистість, знати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я, прагнення бути фізично здоровою людиною). У зв’язку з цим протягом року з учнями проводились різноманітні бесіди, ігри, усні журнали, вікторини (1-8 класи), диспути, «круглі столи», дискусії (9-11 класи) присвячені правилам збереження здоров’я та життя , пропаганді здорового способу життя та правомірної поведінки дітей та молоді.

З метою формування здорового способу життя та залучення учнівської молоді до регулярних занять фізичною культурою і спортом, підвищення рухової активності та зміцнення здоров’я учнів, активізації фізкультурно-оздоровчої та виховної роботи організації дозвілля юнаків та дівчат, пропаганди українського спорту, подальшого розвитку і популяризації різних видів спорту учні взяли участь у спортивних змаганнях, а також проведено місячник «Увага! Діти на дорозі!» та в рамках проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності» - «Тиждень пожежної безпеки».

Учні взяли участь у шкільних та районних спортивних заходах:

Таблиця результативності досягнень у спорті

Районна Спартакіада школярів
Зональні змагання з шахів І місце Дьохтяренко Катерина -10 клас, Єгоров Нікіта, Назаров Микита -11 клас,
Зональні змагання з тенісу 4 місце Дьохтяренко Катерина, Грінь Віталій -10 клас, Єгоров Нікіта -11 клас.
Зональні змагання з легкої атлетики 4 місце Березнюк К. -8-А клас (стрибок у довжину – 3 місце), Мудрак Олександр -8-Б клас ( метанння м’яча на дальність – 3 місце).
Зональні змагання з баскетболу 4 місце Неклюдов Євгеній, Штомпіль Даніїл, Савченко Віталій, Яковчук Дмитро -9-А клас. Лихошва Вячеслав -9-Б клас. Тимчук Даніїл -7-Б клас, Грінь Віталій, Рябенко Роман, Корнейчук Назар -10 клас. Єгоров Нікіта, Сліпчук Богдан -11 клас.
Зональні змагання з футболу 4 місце Бойко Андрій, Потята Микола -5-А клас, Кучеріна Роман, Зенькін Єгор -5-Б клас, Григоренко Назар -6 клас, Березнюк Костянтин -8-А, Гальчук Ярослав, Мудрак Олександр, Хамайко Володимир -8-Б клас.

9. Діяльність шкільної психологічної служби

Психологічна служба в складі практичного психолога Неклюдової Людмили Олександрівни, соціального педагога Станко Наталії Іванівни разом з педагогічним колективом працювали над темою школи «Організаційно – педагогічні засади формування позитивного іміджу школи в конкурентному інноваційному просторі» З цією метою були проведені такі заходи:

1. Проведення просвітницьких заходів для учнів:

№ п/п Форма організації Дата проведення Категорія учасників Кількість учасників Основні питання
1. Година спілкування 20.09.16 5-А 24 Мій клас як частина моєї школи
2. Заняття з елем.тренінгу 20.09.16 7-А 18 Мотивація до навчання
3. Заняття з елем. гри 23.09.16 6 кл. 27 Темперамент.Типи темпераменту.
4. Година спілкування 23.09.16 4-А 19 Що таке обов’язок
5. Заняття з елем.тренінгу 05.10.16 4-Б 22 Про силу волі, силу добра, силу розуму
6. Рольова гра 05.10.16 1-Б 21 Моя школа
7. Година спілкування 06.10.16 6 кл. 25 Що таке характер
8. Година спілкування 07.10.16 7-А 18 Поведінка в конфліктної ситуації
9. Ділова гра 07.10.16 2-А 15 Вчимося бути організованими
10. Заняття з елем.тренінгу 08.10.16 5-А 21 Спілкуємося радісно
11. Ділова гра 10.10.16 11 кл. 6 Вибір професії-запорука успішного життя
12. Заняття з елем.тренінгу 12.10.16 9-А, 9-Б 29 Культура людини в конфліктної ситуації
13. Рольова гра 24.10.16 1-А 19 Моя школа
14. Година спілкування 27.10.16 1-В 18 Формування позитивного ставлення до інших
15. Година спілкування 31.10.16 8-А 12 Життя – найвища цінність
16. Година спілкування 31.10.18 8-Б 17 Життя – найвища цінність
17. Година спілкування 07.11.16 4-А 18 Який чудовий цій світ
18. Година спілкування 07.11.16 4-Б 21 Який чудовий цій світ
19. Заняття з елем.тренінгу 08.11.16 7-А 18 Вивчаю та створюю свою особистість
20. Заняття з елем.тренінгу 08.11.16 7-Б 16 Вивчаю та створюю свою особистість
21. Заняття з елем. Тренінгу 09.11.16 8-А 11 Вивчаю та створюю свою особистість
22. Заняття з елем.тренінгу 11.11.16 8-Б 21 Вивчаю та створюю свою особистість
23. Година спілкування 18.11.16 5-А,5-Б 54 Ми проти насильства
24. Година спілкування 18.11.16 10,11 14 Сексуальне насильство, рабство
25. Година спілкування 18.11.16 2-Б 21 Правила поведінки вшколі
26. Година спілкування 22.11.16 7-Б 24 Вміння вести здоровий спосіб життя
27. Година спілкування 22.11.16 2-А 21 Правила поведінки в школі
28. Година спілкування 23 11.16 8-Б 20 Вміння вести здоровий спосіб життя
29. Година спілкування 24.11.16 4-А 19 Ми господарі у своєму домі
30. Година спілкування 24.11.16 4-Б 24 Ми господарі у своєму домі
31. Заняття з елем.тренінгу 28.11.16 6 25 Розвиток творчих здібностей
32. Заняття з елем. гри 29.11.16 5-Б 24 Про силу волі, силу добра, силу розуму
33. Заняття з елем. тренінгу 01.12.16 9-Б 11 Мої потреби у країні знань. Як ставитися до своїх помилок
34. Година спілкування 02.12.16 7-А, 7-Б 28 Командна взаємодія
35. Година спілкування 02.12.16 6 16 Що таке характер
36. Заняття з елем гри 06.12.16 3-А, 3-Б 28 Без друзів важко жити
37. Заняття з елем. гри 08.12.16 2-В 18 Без друзів на світі важко жити
38. Заняття з елем тренінгу 12.12.16 9-А 21 Цінності у моєму житті
39. Година спілкування 15.12.16 7-А, 7-Б 31 Людина в конфліктної ситуації
40. Заняття з елем . тренінгу 19.12.16 9-А, 9-Б 23 Про життя і життєві цінності
41. Заняття з елем. тренінгу 22.12.16 5-А 26 Розкриваємо свої здібності
42. Година спілкування 23.12.16 9-Б 8 Безпека спілкування в інтернеті
43. Година спілкування 27.12.16 2-А, 2-Б 33 Подорож до країни прав дитини
44. Година спілкування 30.01.17 3-А, 3-Б 37 Що таке обов’язок
45. Година спілкування 03.02.17 2-А, 2-Б 38 Хто такий справжний друг
46. Заняття з елем.тренінгу 10.02.17 4-А, 4-Б 32 Подорож до країни прав дитини
47. Тренінг спілкування 13..02.17 10, 10 Я- особистість
48. Заняття з елем.тренінгу 20.02.17 9-А, 9-Б 25 Пізнай себе
49. Заняття з елем.тренінгу 27.02.17 8- А, 11 Вивчаю та створюю свою особистість
50. Година спілкування 07.03.17 7-А, 7-Б 31 Твоє життя – твій вибір
51. Ділова гра 14.03.17 8-А, 9-Б 23 Вчитися – це здорово
52. Година спілкування 16.03.17 6 кл. 24 Уміння гарно спілкуватися - Половина успіху
53- Година спілкування 21.03.17 7-А, 7-Б 35 Небезпека в інтернеті
55. Година спілкування 25.04.17 6, 8-А 32 Я несу відповідальність за Свої вчинки
56. Сходинками до успіху 28.04.17 4-А, 4-Б 37 Сходинками до успіху

2. Проведення просвітницьких заходів для педагогічних працівників:

№ п/п Форма організації Дата проведення Категорія учасників Кількість учасників Основні питання
1. Нарада пр директорові 12.09.16 Учителі Адміністрація Псих. служба 19 Завдання психологічної служби на 2016 – 2017 навчальний рік
2. Засідання круглого столу 19.09.16 Учителі Адміністрація Псих.служба 21 Профілактична робота з дітьми з проявами дувіантної поведінки
3. Заняття з елементами тренінгу 21.10.16 Учителі Початкових класів Адміністрація 12 Психологічна готовність учителя до взаємодії з дітьми 6-річного віку
4. МО учителів початкових класів 23.10.16 Учителі Початковіх класів Адміністрація 14 Психолого-педагогічний консиліум «Організація психолого- педагогічної підтримки учнів на етапі адаптації до шкільного навчання»
4. Нарада при директорові 26.10.16 Учителі Адміністрація Псих. служба 18 Інформаційний вистут «Адаптація учнів перших класів до навчання в школі І ступеню»
5. Психолого-педагогічний семінар 24.11.16 Учителі Адміністрація Псих.служба 19 Налагодження співпраці між педагогами та учнями
6. Засідання Ради профілактики 29.12.16 Учителі Адміністрація Псих служба 8 Підсумки роботи за І семестр з дітьми з девіантною поведінкою
7. Нарада при директорові 30.12.16 Учителі Адміністрація Псих. служба 32 Підсумки проведення місячника здорового способу життя
8. Засідання педагогічної ради 10.01.17 Учителі Адміністрація Псих служба 29 Інформаційний виступ « Адаптація учнів 5-х класів до навчання в школі ІІ ступеню»
9. Нарада при директорові 21.02.17 Учителі Адміністрація Псих. служба 28 Інформаційний виступ за результатами діагностики учнів 6 класу за методикою Г.Айзенка «Типи темпераменту»
10. Засідання Ради профілактики 22.02.17 Учителі Адміністрація Псих. служба 8 Виховання та навчання підлітків із девіантною поведінкою
11. Засідання педагогічної ради 20.03.17 Учителі Адміністрація Псих. Служба 29 Робота педагогічного колективу над формуванням іміджу школи
12. МО учителів Початкових Класів 24.03.17 Учителі Початкових Класів Адміністрація 12 Як реагувати на прояви агресії в дітей
13. Психолого- педагогічний консиліум 13.04.17 Учителі Адміністрація 14 Профілактика дезадаптації п’ятикласників
14. Засідання педагогічної ради 24.04.17 Учителі Адміністрація Псих. служба 28 Ділова гра «Навчання й виховання підлітків з девіантною поведінкою»
15 Засідання педагогічної ради 29.05.16 Учителі Адміністрація Псих. служб Інформаційний виступ з аналітичним звітом роботи практичного психолога та напрямками роботи на наступний рік

3. Проведення просвітницьких заходів для батьків

№ п/п Форма організації Дата проведення Категорія учасників Кількість учасників Основні питання
1. Батьківські зборі 06.09.16 Батьки 27 Вікові та індивідуальні особливості дітей та урахування іх у вихованні
2. Батьківські збори 08.09.16 Батьки 12 Роль сім’і та школи у вихованні дітей
3. Батьківські збори 09.09.16 Батьки 18 Роль сім’ї та школи у виборі майбутньої професії
4. Батьківськи зборі 15.09.16 Батьки 27 Вікові та індивідуальні особливості дітей і шляхи їхньої психологічної підтримки
5. Батьківські зборі 20.09.16 Батьки 61 Практична допомога батькам учням перших класів під час адаптаційного періоду
6. Загальношкільна Батьківоька Конференція 15.09.16 Батьки Учителі Адміністрац. 128 Родинне виховання дітей
7. Засідання БК Школи 26.09.16 Батьки Адміністрац. 23 Вікові особливості дітей
8. Батьківські зборі 29.09.16 Батьки Адміністрац. 22 Перші шкільні невдачі: їхні причини і шляхи їх подолання
9. Батьківські зборі 26.10.16 Батьки Адміністрац. 53 Адаптація учнів п’ятих класів до навчання в школі ІІ ступеню
10. Батьківськи зборі 07.12.16 Батьки Адміністрац. 44 Вікові та індивідуальні особливості п’ятикласників і шляхи їхньої психологічної підтримки
11. Загальношкільна батьківська конференція 20.01.17 Батьки Учителі Адміністрац. 137 Роль сім’ї у виборі майбутньої професії
12. Батьківські збори Майбутніх першокласників 25.01.17 Батьки Учителі Адміністрац. 56 Ваш малюк йде до школи
13. Засідання БК школи 10.04.17 Батьки Адміністрац. 25 Небезпечний Інтернет. Бої без правил

4. Взаємодія з державними, громадськими, міжнародними організаціями (участь позашкільних заходах, семінарах, педчитаннях, конференціяї та інше

Дата проведення, місце тематика Цільова група учасників
1. 21.09.16, с.Дмитрівка Святкування Дня села Населення села
2. 09.11.16. ЦПП Мандала і манадалотерапія Практичні психологи Соціальні педагоги
3. 14.12.16 Петрівська ЗОШ Вплив позитивних емоцій на формування здорового способу життя Практичні психологи Соціальні педагоги
4. 22.03.17 ЦПП Інклюзивна освіта
5. 19.04.17 Горенська ЗОШ Особливості роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки Практичні психологи Соціальні педагоги
6. 10.05.17 ЦПП Практичні психологи Соціальні педагоги

5. Тематика звернень до фахівців психологічної служби протягом навчального року

№ з/п Тематика звернень Кількість звернень
До практичних психологів До соціальних педагогів
З боку батьків
1 Формування соціально-психологічної компетенції батьків 4
2 Дослідження джерел негативного впливу на дітей і підлітків 2
3 Соціально-психологічна діагностика 5
4 Проблеми навчання та виховання дітей 7
5 Проблеми спілкування дітей з батьками, однолітками, педагогами 5
6 Психологічна підтримка учнів під час державної підсумкової атестації та підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання
7 Захист прав дітей 4
8 Влаштування дітей у спеціальні навчальні заклади, переадресування до інших спеціалістів 6
9 Консультації щодо оформлення документів учнів 7
10 Консультації щодо сенсу та цінності життя, суїцидальних думок дітей 5
11 Інше
Всього 45
1 Формування соціально-психологічної компетенції педагогів 6
2 Вивчення особливостей навчання та розвитку учнів 3
3 Проблеми навчання та виховання учнів 11
4 Організація і зміст навчання й виховання дітей з особливими освітніми потребами 2
5 Соціально-правовий захист учнів 3
6 Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей 2
7 Психологічна підтримка учнів під час державної підсумкової атестації та підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання
8 Консультації щодо оформлення документів учнів 7
9 Профілактики суїцидальної поведінки дітей 5
10 Інше
Всього 39
1 Формування соціально-психологічної компетенції дітей та підлітків 13
2 Соціально-правовий захист дітей 4
3 Авдаптація дітей, учнів. Студентів, які навчаються у навчальних закладах і були переселені із різних регіонів України 13
4 Проблеми навчання 11
5 Труднощі у спілкуванні з батьками, однолітками, педагогами 13
6 Як пережити травмуючу подію, стрес, втрату, підтримка, допомога дитині в постравмуючий період 3
7 Збереження психічного здоровя в умовах стресових ситуацій у період адаптації до нових умов 5
8 Психологічної підтримки під час переживання розлуки з рідними та друзями
9 Професійне визначення особистості 9
10 Психологічна підтримка учнів під час державної підсумкової атестації та підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання
11 Попередження негативних явищ в учнівському середовищі
12 Допомоги при втраті близької людини
13 Консультування з питань сенсу та цінності життя, суїцидальних думок 2
14 Інше
Всього 73
З боку інших зацікавлених осіб (представників громадськості тощо)
1 Робота у військоматах з обстеження призовників
2 Служба у справах дітей
3 Служба у справах сім’ї та молоді 8
4 Кримінальна міліція 1
5 Інше
Всього 9

6. Соціально-психологічні дослідження, скринінги, моніторинги

Тема/методика/автор мета цільова група вибірка результати де розглядались
1. Здібності та інтелект Таблиці Равена ( шкала прогресивних матриць) Визначення рівня візуального мислення 5-А. 5-Б 50 В – 14 С – 36 Нарада при директорові
2- Готовність до шкільного навчання. Психологічна готовність дітей до шкільного навчання Н. Гуткіна Визначення рівня адаптованос-ті учнів до навчання в школі 1-А. 1-Б. 1-В 66 В – 25 С – 40 Н - 1 Нарада при директорові
3. Професійна спрямованість особистості. Методика «Профіль» (модифікація «Карти Інтересів)» Вивчення рівня психологіч – ної готовності школярів до профільного навчання 9-А. 9-Б 27 Механіка 16 Література 5 Історія 4 Спорт 3 Методична Рада Нарада при директорові
4. Психічні стани дітей Тест шкільної Тривожності Філіпса Вивчення рівня і характеру триважності 4-А. 4-Б 39 Норма 29 ПТ 10 МО Класних керівників
5. Взаємини в колективі Соціометрія Вивчення Статусу особистості в колективі 4-А. 4-Б 35 Актив 21 Пасив 14 Ізольов.- 9 МО Класних керівників
6. Задоволеність класним колективом «Мій клас» (методика Боврозера у модифікації Ю.Гільбуха Вивчення мікроклімату 4-А. 4-Б 39 Зад. 26 Конфл. 6 Згурт. (не) 7 МО Класних керівників
7. Спрямованість особистості ДДО Є.Клімова Вивчення спрямованості учнів в Виборі професії 8-Б 21 Ч-П 1 Ч- Т 7 Ч- Ч 8 Ч –З 1 Ч –Х 5 Класний керівник

Робота соціального педагога була спрямована на учнів та їх сім’ї:

1. Проведення просвітницьких заходів для учнів:

№ п/п Форма організації Дата проведення Категорія учасників Кількість учасників Основні питання
1. Виховна година 01.09.2016 8-А клас 14 Повага та патріотизм до країни та власного народу
2. Година спілкування 20.09.2016 9-А, 9-Б 27 Позитивне ставлення підлітків до навчання у старшій школі
3. Рольова гра 23.09.2016 5-Б 26 Нові умови навчання
4. Година спілкування 28.09.2016 11 4 ВІЛ, СНІД, попереджений–значить озброєний
5. Виховна година 30.09.2016 5-А, 5-Б 52 Обов’язки виконуємо сумлінно Правила навчання учнів Середньої ланки школи
6. Година спілкування 29.11.2016 8-А 12 Мандруй по мережі інтернет безпечно
7. Заняття з елементами гри 30.11.2016 5-Б 26 Вся правда про шкідливі звички
8. Виховна година 30.11.2016 6 24 Так! Здоровому способу життя
9. Година спілкування 05.12.2016 7-А 21 Ні насильству
10. Заняття з елементами тренінгу 06.12.2016 8-А,8-Б 18 Школа - простір без насильства
11. Виховна година 21.12.2016 5-А 26 Наше майбутнє – в наших руках
12. Година спілкування 26.12.2016 7-Б 19 Вплив тютюнопаління, алкоголю та наркотиків на організм людини
13. Інтерактивне заняття 18.01.2017 5-7-і класи 60 Як попередити насильство
14. Інтерактивне заняття 19.01.2017 4-А 21 Знай свої права, виконуй свої обов’язки
15. Година спілкування 19.01.2017 1-А,1-Б 23 Вчимось із задоволенням
16. Ділова гра 20.01.2016 9-А, 9-Б 28 Майбутня професія Вибір життєвого шляху
17. Інтерактивне заняття 23.01.2017 2-Б 17 Правова абетка Права дитини
18. Заняття з елементами тренінгу 25.01.2017 2-А, 2-Б Здорова дитина – здорова країна
19. Година спілкування 26.01.2017 4-Б 14 Любити життя
20. Заняття з елементами тренінгу 27.01.2017 9-Б 13 Вплив здібностей на майбутню професію
21. Година спілкування 03.02.2017 10, 11 18 Перше і останнє знайомство з кримінальним кодексом України
22. Виховна година з елементами тренінгу 07.02.2017 3-А, 4-А 24 Подорож до країни прав
23. Виховна година з елементами тренінгу 08.02.2017 5-А, 5-Б 26, 27 Знай свої права та виконуй свої обов’язки
24. Година спілкування 09.02.2017 8-Б 19 Права дитини
25. Виховна година з елементами тренінгу 17.02.2017 1-Б 23 Конвенція ООН про права дитини
26. Рольова гра 17.02.2017 10, 11 14 Захист прав споживачів
27. Заняття з елементами тренінгу 20.02.2017 7-А 19 Твої права, обов’язки та відповідальність
28. Заняття з елементами тренінгу 24.02.2017 6, 8-А, 8 Розвиток соціального інтелекту у підлітків
29. Виховна година 28.02.2017 5-А 25 Образи у моєму житті
30. Година спілкування 02.03.2017 7-Б 19 Конфлікти у школі. Чи можна йому запобігти?
31. Виховна година з елементами тренінгу 02.03.2017 10 12 Життєве самовизначення як пошук сенсу життя
32. Виховна година 03.03.2017 6 27 Подорож по мережі інтернет безпечно Небезпечні ігри
33. Заняття з елементами тренінгу 06.03.2017 Діти – інваліди 8 Вибір професії-вибір долі
34. Година спілкування 13.03.2017 3-Б 21 Лихослів’я – це лихо
35. Тренінгове заняття 15.03.2017 учні, схильні до дев. пов. 18 Конфлікти Шляхи подолання конфліктів
36. Година спілкування 16.03.2017 6 25 Життя прекрасне Цінності в нашому житті
37. Година спілкування 27.03.2017 9-А 17 Майбутня перспектива
38. Виховна година з елементами тренінгу 27.03.2017 8-А 12 Життєве самовизначення як пошук сенсу життя
39. Заняття з елементами тренінгу 28.03.2017 5-А,5-Б 26 Ти і твій клас Взаєморозуміння та взаємоповага
40. Заняття з елементами тренінгу 03.04.2017 9-Б 14 Життя – найвища цінність
41. Заняття з елементами тренінгу 10.04.2017 10, 9-А 32 Від мрії-до реальності Мотивація успіху

4. Проведення просвітницьких заходів для педагогічних працівників:

№ п/п Форма організації Дата проведення Категорія учасників Кількість учасників Основні питання
1. Засідання круглого столу 19.09.2016 Учителі- предметними, адміністрація, психол.служба 21 Профілактична робота з дітьми з проявами девіантної поведінки
2. Засідання Рада профілактики 29.12.2016 Учителі, , адміністрація, псих.служба 8 Підсумки роботи за І семестр з дітьми з девіантною поведінкою, дітьми групи ризику
3. Нарада при директорові 30.12.2016 Училелі, адміністрація, псих.служба 32 Підсумки проведення місячника здорового способу життя, робота з учнями соціально-незахищених верств
4. Нарада при директорові 21.02.2017 Учителі, адміністрація, псих.служба 28 Стан роботи з профілактики правопорушень місячник правової освіти
5. Засідання Ради профілактики 22.02.2017 Учителі, адміністрація, псих.служба 8 Виховання та навчання підлітів із девіантною поведінкою
6. Педагогічна рада 20.03.2017 Профорієнтаційна робота по формуванню іміджу закладу

5. Проведення просвітницьких заходів для батьків

№ п/п Форма організації Дата проведення Категорія учасників Кількість учасників Основні питання
1. Батьківські збори 09.09.2016 батьки 18 Згуртованість та дружелюбність колективу – запорука успіху у навчанні
2. Батьківські збори 14.09.2016 батьки 12 Роль сімї у вихованні моральних якостей підлітка
3. Батьківські збори 15.09.2016 Батьки 27 Адаптація учнів 5-их класів до вимог середньої ланки
4. Загальношкільна батьківська конференція 15.09.2016 Батьки, учителі, адміністрація 128 Навчання та виховання дітей
5. Засідання БК школи 26.09.2016 Батьки адміністрація 23 Положення про БК школи
6. Загальношкільна батьківська конференція 20.01.2017 Батьки, адміністрація ,учителі 118 Майбутня перспектива Професійний напрямок
7. Засідання БК школи 10.04.2017 Батьки, адміністрація 21 Співпраця школи і сімї як умова успішного виховання дітей

6. Взаємодія з державними, громадськими, міжнародними організаціями (участь позашкільних заходах, семінарах, педчитаннях, конференціяї та інше

Дата проведення, місце тематика Цільова група учасників
1. 21.09.2016, с.Дмитрівка Святкування Дня села населення
2. 16.02.2017, с.Крюківщина Організація профорієнтаційної ді-сті у загальноосвітньому навчальному закладі Соц.педагоги, пр..психологи
3. 22.03.2017, ЦПП Інклюзивна освіта Соц.педагоги,пр..психологи
4. 10.05.2017, ЦПП Соц.педагоги, пр..психологи

7. Тематика звернень до фахівців психологічної служби протягом навчального року

№ з/п Тематика звернень Кількість звернень
До практичних психологів До соціальних педагогів
З боку батьків
1 Формування соціально-психологічної компетенції батьків 8
2 Дослідження джерел негативного впливу на дітей і підлітків 4
3 Соціально-психологічна діагностика 2
4 Проблеми навчання та виховання дітей 9
5 Проблеми спілкування дітей з батьками, однолітками, педагогами 11
6 Психологічна підтримка учнів під час державної підсумкової атестації та підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання
7 Захист прав дітей 2
8 Влаштування дітей у спеціальні навчальні заклади, переадресування до інших спеціалістів 5
9 Консультації щодо оформлення документів учнів 7
10 Консультації щодо сенсу та цінності життя, суїцидальних думок дітей 2
11 Інше
Всього 50
1 Формування соціально-психологічної компетенції педагогів 7
2 Вивчення особливостей навчання та розвитку учнів 2
3 Проблеми навчання та виховання учнів 28
4 Організація і зміст навчання й виховання дітей з особливими освітніми потребами 2
5 Соціально-правовий захист учнів 5
6 Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей
7 Психологічна підтримка учнів під час державної підсумкової атестації та підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання
8 Консультації щодо оформлення документів учнів 7
9 Профілактики суїцидальної поведінки дітей 2
10 Інше
Всього 53
1 Формування соціально-психологічної компетенції дітей та підлітків 18
2 Соціально-правовий захист дітей 5
3 Авдаптація дітей, учнів. Студентів, які навчаються у навчальних закладах і були переселені із різних регіонів України 9
4 Проблеми навчання 4
5 Труднощі у спілкуванні з батьками, однолітками, педагогами 18
6 Як пережити травмуючу подію, стрес, втрату, підтримка, допомога дитині в постравмуючий період 5
7 Збереження психічного здоровя в умовах стресових ситуацій у період адаптації до нових умов 9
8 Психологічної підтримки під час переживання розлуки з рідними та друзями
9 Професійне визначення особистості 12
10 Психологічна підтримка учнів під час державної підсумкової атестації та підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання
11 Попередження негативних явищ в учнівському середовищі 8
12 Допомоги при втраті близької людини
13 Консультування з питань сенсу та цінності життя, суїцидальних думок 2
14 Інше
Всього 85
З боку інших зацікавлених осіб (представників громадськості тощо)
1 Робота у військоматах з обстеження призовників
2 Служба у справах дітей
3 Служба у справах сім’ї та молоді 7
4 Кримінальна міліція 1
5 Інше
Всього 8

8. Соціально-психологічні дослідження, скринінги, моніторинги

Тема/методика/автор мета цільова група вибірка Результати де розглядались
1. ЛемакМ.В., Петрище В.Ю. Психологу для роботи: діагностичні методики. Методика Диференційовано-діагностичний опитувальник інтересів – ДДО (за Є. Клімовим). Ужгород, 2012 рік вивчення професійних інтересів учнів 8-і,10 клас 50 Людина – природа - 9 уч. Людина – техніка – 7 уч. Людина – людина – 16 уч. Людина – знакова система – 5 уч. Людина – художній образ – 7 уч.
2. «Соціометрія» вивчення згуртованості класного колективу 4-А,4-Б,5-А, 5-Б,7-А,7-Б, 128 Актив класу – 48 учнів Пасив класу – 80 учнів Ізольовані діти –0

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх.

32 учнів пільгового контингенту перебувають на обліку контролю педагогічного колективу:

- Інвалідів – 4; - дітей позбавлених батьківського піклування – 4;

- напівсиріт - 10; діти, батьки, яких є учасниками АТО – 14.

Діти пільгових категорій були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням. Крім того, на належному рівні була організована з батьками по наданню допомоги дітям, які потребували медичного лікування, матеріальної допомоги.

Усі учні школи отримали подарунки за рахунок сільської ради.

10. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Була створена служба охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказам Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 3 серпня 1993 року № 73.

На початку 2016/2017 навчального року був проведений вступний інструктаж з працівниками школи згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 563. Розроблені інструкції щодо виконання небезпечних робіт та посадові обов’язки кожного члена колективу, які вручені під розпис. У кабінетах хімії, фізики, інформатики, трудового навчання, спортивному залі, біології є Інструкцій з охорони праці та ведуться своєчасні інструктажі учнів у окремому журналі. Учителі хімії, фізики використовують обладнання, прилади, хімічні реактиви під час навчально-виховного процесу відповідно до Типових переліків і норм, установлених чинним законодавством.

Службою охорони праці здійснювався контроль за роботою зі створенням відповідних умов для виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час проведення позакласних і позашкільних заходів. Контролювали діяльність керівників гуртків, спортивних секцій щодо проведення походів, подорожей, екскурсій, організації роботи учнівських об'єднань, здійснення громадських робіт з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці й відпочинку учнів, запобігання травматизму та нещасних випадків та надавали їм практичну допомогу.

Проводили навчання і інструктаж класних керівників, гуртків, вчителів та інших осіб, залучених до організації позакласної роботи згідно з наказом МОН України № 563.

У вересні 2016 року були складені та затверджені Заходи на 2016/2017 навчальний рік:

- з профілактики побутового травматизму серед працівників школи та учнівського колективу;

- по попередженню пожежної безпеки;

- з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

- по запобіганню травматизму під час навчально-виховного процесу;

- пожежно-профілактичні заходи.

На засіданнях ради школи, нарадах при директорові заслуховувалися звіти керівників структурних підрозділів щодо створення здорових і безпечних умов праці та проведення навчально-виховного процесу, виконання заходів, передбачених колективною угодою з охорони праці.

У березні – квітні 2016 року працівники школи пройшли обов’язковий медичний огляд.

Належна увага приділялася дотриманню норм протипожежної безпеки в будівлях і спорудах та постійно стежили за наявністю, справністю засобів пожежогасіння.

Учителі забезпечували належний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного спорядження та не дозволяли учням працювати без відповідного спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту, а також проводили з учнями профілактичну роботу з безпеки життєдіяльності. Завідувачі кабінетів: фізики (Ніколаєва Л.Д.), хімії (Кукуріка Л.А.), біології (Костюк С.В.), спортивним залом (Косенко Т.М.), інформатики (Штомпіль О.В.), кабінетом обслуговуючої праці (Козачок М.Л.) були призначеними , відповідальними за забезпечення належного стану робочих місць, обладнання, приладів, інструментів.

Педагогічні працівники школи проводили з кожного предмету інструктаж учнів з техніки безпеки згідно із наказом МОН України № 563 з обов’язковою реєстрацією його в класному журналі.

Протягом навчального року проводилися необхідні інструктажі із фіксацією їх у таких документах:

- у класному журналі (у разі проведення навчальних занять згідно з навчальним планом);

- у журналі заступника директора з виховної роботи (у разі проведення позакласної та позашкільної роботи).

Також у приміщенні школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму постійно знаходиться на контролі в адміністрації. Контроль за проведенням інструктажів перед екскурсіями, поїздками, змаганнями покладений на заступників директора з навчально – виховної роботи. Зафіксовано бійки між учнями, які відбуваються дуже часто.

Класні керівники 1 – 11 класів проводили бесіди, виставки дитячих малюнків та газет «Я один удома», театралізовану виставу з правил дорожнього руху серед учнів 1-4 класів, «День знань з пожежної безпеки», написали диктанти «Наодинці вдома», «Обережно, ожеледиця», «Профілактика зараження гельмінтами», організовано чергування з метою запобігання дитячого травматизму під час перерв серед учнів 1-11 класів. У вестибюлі школи оформлено стенд пожежної безпеки та затверджено план евакуації і порядок оповіщення людей на випадок виникнення пожежі. Регулярно проводився огляд шкільних приміщень та шкільної території щодо дотримання протипожежного режиму (вимикачі, розетки, електричні щити) тощо.

Відповідно до річного плану роботи адміністрацією здійснено перевірку наявності та правильності оформлення журналів реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки учнів та працівників школи. Якщо при цьому було виявлено недоліки, то їх відразу виправляли.

При плануванні роботи на 2016 – 2017 навчальний рік потрібно включити такі оздоровчі заходи, як проведення традиційного Дня здоров’я, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, пропаганду здорового способу життя, виступи шкільної медсестри на батьківських зборах, у класах. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

11. Фінансова та господарська діяльність школи

Придбано Залучені кошти
1. Комп’ютерний клас – 11 штук відділ освіти
2. Комплект обладнання для фізичного кабінету – 2 штуки відділ освіти
3. Холодильник – 1 - відділ освіти
4. Електрорушники – 3 штуки відділ освіти
5. Крани – 24 штуки відділ освіти
6. Медикаменти відділ освіти
7. Установка очищення води відділ освіти

12. Управлінська діяльність

Управлінська діяльність директора у 2016-2017 н.р. була направлена на виконання таких завдань:

- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

- підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань учителів-предметників, проведення методичних тижнів, днів;

- удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

- підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів: курси за вибором та факультативи;

- продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

Велике значення для забезпечення належного процесу навчання і виховання є здійснення планового та систематичного внутрішкільного контролю. В школі здійснювався тематичний, фронтальний, попереджувальний, класно-узагальнюючий контроль. Так, на контролі адміністрації школи були такі питання:

· облік дітей шкільного віку мікрорайону школи, відвідування ними навчального закладу;

· харчування учнів;

· забезпечення учнів школи підручниками ;

· дотримання єдиного орфографічного режиму ;

· робота з дітьми, схильних до правопорушень;

· профілактика СНІДу та наркоманії серед учнів;

· санітарно-гігієнічні умови навчання і виховання дітей;

· стан виконання навчальних планів і програм та якість їх засвоєння;

· контроль за роботою методичних об’єднань школи;

· навички читання 1 – 4 класів;

· стан викладання предметів: історії, правознавства; англійської мови; предмету «Я у світі»; астрономії;

використання варіативної частини робочого навчального плану;

· підготовка до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання на уроках і в позакласній роботі;

· контроль за дотриманням режиму роботи ГПД в школі;

· контроль за роботою патріотичному вихованню в школі;

· проведення державної підсумкової атестації в 4, 9,11 класах;

. КУК : 2- х, 3 – х, 5 – х, 10,11 класів;

Всі матеріали, які були зібрані під час здійснення контролю, виносились на обговорення на засідання методичних об’єднань, нарадах при директору, педагогічних радах, засіданнях ради школи, були видані узагальнюючі накази по питаннях, які стояли на контролі.

Протягом 2016/2017 н.р. вся управлінська діяльність була спрямована на вивчення та упровадження інноваційного підходу до навчання, на розвиток творчої активності вчителя, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне вдосконалення навичок самостійної роботи вчителя.

Незважаючи на те, що педагогічний колектив разом з батьківською громадськістю робили все можливе, щоб досягнути певних результатів, залишається ще й багато не вирішених питань.

У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив буде продовжувати роботу над:

· виконанням законів “Про освіту”, “Про мови”, Державних стандартів початкової загальної освіти, Державних стандартів базової загальної освіти;

. створенням умов для забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти, з урахуванням їхніх особистісних потреб до навчання, виховання;

. розвитком та підтримкою системи роботи з обдарованою та талановитою молоддю;

· впровадженням нових педагогічних технологій;

· професійним зростанням вчителів вчителів;

· зміцненням і вдосконалення навчально-матеріальної бази;

· підвищенням ефективності внутрішкільного контролю;

· удосконалення роботи щодо морально-етичного та патріотичного виховання учнів.

. формуванням здорового способу дітей та учнів;

. формування структурованої системи моніторингу якості освіти, підготовка до ДПА, ЗНО;

. забезпеченням соціально-педагогічного супроводу;

. подальшим розвитком учнівського самоврядування;

. продовження тісної співпраці з батьками.

Все у світі починається з любові. В любові виростають впевнені в собі, щасливі й задоволені життям діти. Вчитель дає учням знання, але ще він частково є творцем їх характеру, їх вподобань, прагнень і, можливо, сподівань. Часто учителі знають про своїх вихованців більше, ніж батьки. Це свідчить про дитячу довіру школі. Якщо діти з радістю йдуть на уроки, не бояться задавати питання вчителю, прагнуть проводити з ним якомога більше часу, то виховний процес відбувається вдало і якісно.

На моє переконання, завдяки демократичному стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

Кiлькiсть переглядiв: 286

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.