/Files/images/file120.jpgТема над якою працює

МО природничо-природничого циклу

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної освіти

Методичні рекомендації щодо ведення учнівських зошитів з математики

Основні вимоги до написання, оформлення і представлення учнівських науково-дослідницьких робіт


Методична проблема району:

Структурування науково-методичної діяльності освітян району з метою

формування учителя коуча, фасилітатора, тьютора, модератора

в індивідуальній освітній траєкторії учня

Методична проблема школи:

Роль учителя – не як єдиного наставника та джерела знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини

Тема, над якою працює ШМО:

«Розвиток професійної компетентності вчителя, шляхом використання інноваційних технологій»

Мета роботи ШМО:

Активізувати творчий потенціал кожного вчителя методичного об’єднання. Надавати допомогу вчителям у розвитку та підвищення професійної компетентності.

Основні завдання роботи шкільного методичного об'єднання

1. Забезпечення методичного та психолого-педагогічного супроводів стандартизації якісної базової та повної загальної середньої освіти.

2. Запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу відповідно до здібностей та нахилів учнів.

3. Використання сучасних інформаційних технологій аналітичної діяльності на основі даних базового та проблемного моніторингу освітньої діяльності.

4. Забезпечення умов для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів через координацію зусиль методичних структур різного рівня.

5. Створення «інформаційного банку» перспективного педагогічного досвіду кращих учителів школи .

6. Розвивати інтерес учнів до науково-дослідницької та експериментальної роботи.

7. Стимулювати створення умов з метою впровадження в процес навчання нових комп’ютерних технологій.

8. Продовжувати роботу по обладнанню навчальних кабінетів у відповідності із вимогами чинного законодавства.

9. Провести роботу по переорієнтуванню навчального процесу – менше часу відводити на відпрацювання формалізованих алгоритмів дій, перевірку домашніх завдань, контрольні та самостійні роботи, а натомість збільшити час на організацію пізнавальної діяльності школярів, формування вмінь, що мають практичне спрямування.

10. Орієнтувати допрофільну та профільну спеціалізацію школи у контексті задоволення реальних потреб учнів, батьків, громадськості.

11. Детально проаналізувати результати участі випускників школи у зовнішньому незалежному оцінюванні. Посилити роботу по підготовці учнів школи та їх батьків до зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень.

12. Використовувати системний підхід до організації роботи зі здібними та обдарованими учнями. Особлива увага до організації роботи шкільного наукового товариства « «навчального закладу.

13. Активізувати роботу по переходу від інформаційно-пояснювального підходу до діяльнісного урізноманітнення прийомів, форм, методів навчання, використання групової, парної, індивідуальної роботи, педагогічних програмних засобів. Продовжувати самоосвіту педагогів, особливо шляхом вивчення матеріалів педагогічної преси, науково - практичних семінарів,навчання на курсах підвищення кваліфікації, обміну з колегами.

14. Посилити роботу вчителів по оволодінню нормативно-правовою базою в галузі освіти. Своєчасно та в повному обсязі опрацьовувати та керуватись в повсякденній роботі нормами законодавства в галузі освіти

Форми і методи роботи

1. Обговорити та затвердити план роботи

2. Проводити методичні оперативки:

а) підсумки навчально-виховної роботи за семестр; завдання на наступний семестр; підсумки роботи за рік.

б) опрацювання інструктивно-нормативних документів.

3. Організувати взаємовідвідування та обговорення відкритих уроків.

4. Організувати роботу з обдарованими дітьми

5. З метою розвитку життєвих компетенцій учнів проводити нестандартні, інтегровані уроки, ширше залучати учнів до участі у конкурсах, турнірах, змаганнях проектах.

Робота вчителів МО в період між засіданнями

- Приймати активну участь в методичній роботі школи

- Активно взаємо відвідувати уроки своїх колег

- Вчителям, які атестуються, звітувати перед вчителями МО

- Провести предметні тижні

- Приймати активну участь в методичній роботі району

- Приймати активну участь в різноманітних конкурсах

Організація позакласної роботи

У 2017-2018 н.р. відповідно до річного плану роботи школи, згідно із завданнями районної методичної проблеми, для розв’язання проблеми, над якою працює школа, МО, з урахуванням напрямків розвитку освіти, МО вчителів передбачає проведення таких позакласних заходів:

Тематика семінарів та засідань шкільного методичного об’єднання вчителів природничо – математичного циклу на 2017-2018 навчальний рік
№ з/п Зміст позакласної роботи Термін проведення Відповідальні
1 Провести конкурс «Бебрас» Листопад Штомпіль О. В., Медведчук О.Ю.
2 Провести тиждень проектних робіт з хімії, інформатики, географії, фізики математики Грудень Квітень Члени МО , Вчителі
3 Провести конкурс «Кенгуру» Березень Ніколаєва Л.Д, Терещенко О. М
7 Провести конкурс «Левеня» Квітень Ніколаєва Л. Д.
8 Провести навчальні екскурсії Протягом року Члени МО , Вчителі

Протокол №1

засідання методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст.

від 30 серпня 2017 року

Присутні: всі члени ШМО

Порядок денний

1.Ознайомлення вчителів МО з інформаційними матеріалами щодо календарного планування, використання навчальної, методичної літератури, посібників та дидактичної літератури, змін та доповнень щодо змісту та структури навчального матеріалу.

Буцій О.Я

2. Ознайомлення з планом роботи МО вчителів математики, інформатики, фізики, хімії, біології, географії, внесення пропозицій, уточнень, доповнень, та затвердження його.

Буцій О.Я.

3.Про організацію навчально-виховного процесу в 5- 9-х класах ЗНЗ у 2017-2018 навчальному році відповідно до нового Державного стандарту і нових навчальних програм з усіх базових дисциплін. Вивчення інструктивно-методичних матеріалів щодо викладання природничо-математичних предметів в 9-х класах за новою програмою, та змінами у програмах. Аналіз навчальних програм, підручників, додаткової літератури.

4. Створення оптимальних умов щодо адаптації учнів 5 класу в основній школі.

Кукуріка Л.А

5. Про зовнішнє незалежне оцінювання. Аналіз результатів, організація підготовки учнів, поради учителям, учням, батькам. Завдання членам методичного об’єднання на 2017-2018 навчальний рік. Терещенко О.М.

6. Охорона праці на уроках природничого циклу. Ніколаєва Л. Д

Медведчук О.Ю

7.Підготовка матеріалів для проведення I туру олімпіад з математики, інформатики, фізики, хімії, біології, географії . Системна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, турнірах.

Штомпіль О.В

Слухали :

1. Буцій О. Я., яка познайомила присутніх з інформаційними матеріалами щодо календарного планування, із змінами навчальних програм 5-9 класах, використання навчальної, методичної літератури, посібників та дидактичної літератури, змін та доповнень щодо змісту та структури навчального матеріалу; з аналізом роботи ШМО вчителів природничо-математичного циклу 2017-2018 н.р., вказала на здобутки та недоліки в роботі ШМО.

2. Буцій О. Я, яка ознайомила з планом роботи МО вчителів математики, інформатики, фізики, хімії, біології, географії, внесення пропозицій, уточнень, доповнень, та затвердження його.

3. Буцій О.Я. про організацію навчально-виховного процесу в 9-х класах ЗНЗ у 2017-2018 навчальному році відповідно до нового Державного стандарту і нових навчальних програм з усіх базових дисциплін. Вивчення інструктивно-методичних матеріалів щодо викладання природничо-математичних предметів в 9-х класах за новою програмою та за оновленими програмами. Аналіз навчальних програм, підручників, додаткової літератури.

4.Кукуріку Л. А про особливості роботи з учнями 5 класів в умовах адаптації до навчання в основній школі.

5. Терещенко О.М про зовнішнє незалежне оцінювання з аналізом написання ЗНО випускниками 2016 н.р.; приділяти більше уваги організації підготовки учнів, поради учителям, учням, батькам.

6. Виступ вчителя Ніколаєвої Л.Д та Медведчук О.Ю. які ознайомили з новими нормативними документами з охорони праці на уроках природничого циклу.

7. Штомпіль О.В. про підготовку матеріалів для проведення I туру олімпіад з математики, інформатики, фізики, хімії, біології, географії. Системна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, турнірах.

Ухвалили:

1.Роботу ШМО в 2016-2017 вважати задовільною. Вчителям - предметникам активізувати позакласну роботу, ширше залучати учнів до участі в різноманітних конкурсах, приділити більше уваги роботі з обдарованими дітьми.

2. Ознайомити випускників та їх батьків з формою проведення ЗНО, тестовими завданнями 2017 року. Протягом року ширше використовувати на уроках тестову форму перевірки знань в форматі ЗНО.

3. Взяти до уваги рекомендації Міністерства освіти та науки і слідувати їм.

4. Вчителям –предметникам, які викладатимуть в 5 класі познайомитися з рівнем навчальних досягнень учнів за попередній рік, формами роботи вчителів початкових класів, підтримувати постійний зв'язок з класними керівниками .

5. Активно приймати участь в методичній роботі школи, розвивати власну компетентність шляхом використання на уроках інноваційних технологій навчання.

6. Оформити документацію з охорони праці відповідно до вимог.

7. Підготувати та провести І тур шкільних олімпіад з предметів природничо-математичного циклу згідно плану.

ГоловаБуцій О.Я.

Секретар Терещенко О. М

Дата Зміст роботи Відповідальні
30.08.2017 1.Ознайомлення вчителів МО з інформаційними матеріалами щодо календарного планування, використання навчальної, методичної літератури, посібників та дидактичної літератури, змін та доповнень щодо змісту та структури навчального матеріалу. 2. Ознайомлення з планом роботи МО вчителів математики, інформатики, фізики, хімії, біології, географії, внесення пропозицій, уточнень, доповнень, та затвердження його. 3.Про організацію навчально-виховного процесу в 9х класах ЗНЗ у 2017-2018навчальному році відповідно до нового Державного стандарту і нових навчальних програм з усіх базових дисциплін. Вивчення інструктивно-методичних матеріалів щодо викладання природничо-математичних предметів в 9-х класах за новою програмою. Аналіз навчальних програм, підручників, додаткової літератури. 4. Створення оптимальних умов щодо адаптації учнів 5 класу в основній школі. 5. Про зовнішнє незалежне оцінювання. Аналіз результатів, організація підготовки учнів, поради учителям, учням, батькам. Завдання членам методичного об’єднання на 2017-2018навчальний рік. Вироблення рекомендацій. 6. Охорона праці на уроках природничого циклу. 7. Підготовка матеріалів для проведення I туру олімпіад з математики, інформатики, фізики, хімії, біології, географії . Системна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, турнірах.
02.11.2017 Темазасідання:«Використання сучасних методів навчання на уроках предметів природничо-математичного циклу» 1. Сучасний урок. Інтерактивні методи навчання. 2. Використання мультимедійних технологій на уроках фізики. 3. ІКТ в роботі вчителя біології (з досвіду роботи).
11.01.2018 1. Роль самоосвіти у підвищенні професійної компетентності педагога. 2. Моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів природничо-математичного циклу за І семестр (звіт вчителів МО). 3. Про підсумки участі учнів у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. 4.Бібліографічний огляд фахових видань.
17.05.2017 1. Аналіз виконання навчальних програм та річних контрольних робіт. 2.Аналіз участі учнів у предметних конкурсах 3. Звіт про роботу шкільного методичного об’єднання учителів математично-природничого циклу 4.Панорама методичних перспектив. Обговорення пропозицій щодо планування роботи методичного об’єднання на наступний навчальний рік 5.Організація та проведення державної підсумкової атестації з предметів та підготовка до ЗНО.
Кiлькiсть переглядiв: 2431

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.