/Files/images/books.jpg

Методичне об'єднання

ВЧИТЕЛІВ–СЛОВЕСНИКІВ

ДМИТРІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ


КЕРІВНИК: ВОЗНЮК Н.В.

2017-2018

Науково – методична проблема МО:

«Інноваційні технології - шлях до удосконалення та розвитку творчої особистості вчителя та учня»

Основні напрямки роботи МО:

- підвищення фахової майстерності вчителів через курси підвищення кваліфікації;

- розвиток творчих здібностей учнів через факультативні заняття, олімпіади, конкурси;

- удосконалення роботи з учнями, які потребують підвищеної педагогічної уваги (індивідуальної консультації);

- підвищення ефективності уроку через індивідуалізацію навчання, створення атмосфери творчості на уроках;

- удосконалення форм і методів роботи учителів по виробленню в учнів умінь плідно працювати, по поліпшенню мовної культури учнів на уроках, у позаурочний час.

Теми, над якими працюють вчителі методичного об’єднання вчителів-словесників:

1. Бовсуновська Г.І. – «Формування моральних та етичних якостей характеру школярів при вивченні зарубіжної літератури та російської мови»

2. Владовська З.М. – «Розвиток образного мислення на уроках російської мови та зарубіжної літератури»

3. Вознюк Н.В. – «Формування творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури»

4. Зубарєва Т.П. – «Компетентнісний підхід у навчанні української мови як спосіб досягнення нової якості мовної освіти»

5. Опар’єнко Н.В. – «Інтерактивні методи навчання на уроках української мови та літератури»

6. Федоренко Т. Я. – «Методи підвищення ефективності уроку іноземної мови(англійської)»

ВІДОМОСТІ ПРО ВЧИТЕЛІВ

План роботи

МО вчителів-словесників

на 2017-2018 навчальний рік

Вересень (06)

 1. Аналіз роботи МО за 2016-2017 навчальний рік.
 2. Ознайомлення з концепцією «Нової української школи».
 3. Ознайомлення зі змінами, внесеними до навчальних програм, розроблених на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
 4. Ознайомлення та обговорення нових нормативних документів, що регулюють навчально-виховний процес викладання української мови та літератури, російської мови та світової літератури, англійської мови.
 5. Ознайомлення з методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо викладання української мови та літератури, російської мови та світової літератури, англійської мови.
 6. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів з української мови і літератури за результатами ДПА та участі у ЗНО, а також мовних конкурсах.
 7. Обговорення і затвердження плану роботи МО на 2017-2018 навчальний рік.
 8. Обговорення та затвердження календарних планів з предметів на І семестр.

Жовтень (04)

 1. Обговорення нормативів ведення шкільної документації.
 2. Обговорення та складання планів проведення заходів на відзначення знаменних дат.
 3. Організація та проведення шкільних етапів предметних олімпіад (українська мова та література, російська мова та світова література, англійська мова). Визначення переможців на ІІ (районний) етап.
 4. Обговорення питання про підготовку та проведення І етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика.
 5. Ознайомлення з новими надходженнями до шкільної бібліотеки художньої, методичної та навчальної літератури.

Грудень (06)

 1. Визначення форм і методів роботи з обдарованими дітьми

(Г.І. Бовсуновська, З.М. Владовська)

 1. Обговорення та аналіз підсумків ІІ (районного) етапу олімпіад з предметів.
 2. Проведення та підсумки міжнародного конкурсу з англійської мови «Greenwich» (Т.Я.Федоренко).
 3. Участь дітей у Всеукраїнській українознавчій грі з української мови «Соняшник» (Н.В. Вознюк).
 4. Обговорення питання «Пошуки нових шляхів підвищення орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів» (Н.В. Вознюк).
 5. Використання тестових завдань на уроках української, російської та англійської мов (Т.Я.Федоренко).
 6. Ознайомлення з новинками методичної літератури та періодичних видань

(Н.М. Сердюк).

Лютий(28)

 1. Доповідь на тему «Інноваційні аспекти особистісно зорієнтованого розвивального навчання, спрямованого на підвищення культури усного та писемного мовлення школярів» (Н.В.Опар’єнко).
 2. Відвідування й обговорення відкритих уроків Т.Я.Федоренко.
 3. Аналіз перевірки техніки читання у 5-9 класах. Методичні рекомендації стосовно підвищення читацької активності школярів.
 4. Обговорення рекомендацій про методичну допомогу молодим педагогам

(Г.І. Бовсуновська).

 1. Звіт про участь учнів у творчих конкурсах (Н.В. Вознюк).
 2. Ознайомлення з новими надходженнями до шкільної бібліотеки художньої, методичної та навчальної літератури.

Травень (16)

 1. Аналіз результатів контрольних робіт з української мови та літератури, російської мови, англійської мови.
 2. Підсумки роботи з обдарованими дітьми.
 3. Підсумки роботи з учнями, що мають низький рівень знань.
 4. Звіт про проведені заходи щодо відзначення знаменних дат.
 5. Підведення підсумків роботи МО за 2016-2017 навчальний рік.
 6. Нові форми і методи навчання (рекомендації та побажання).

ЗВІТ

про роботу методичного об’єднання

вчителів-словесників

за 2016 – 2017 навчальний рік

Протягом 2016-2017 навчального року було проведено 5 засідань МО вчителів-словесників, на яких увага приділялась таким питанням:

1. Обговорено критерії оцінювання учнів з української мови та літератури, російської мови та світової літератури, англійської мови.

2. Вчителі МО були ознайомлені та обговорили зміни, внесені до навчальних програм, розроблених на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, нові нормативні документи, що регулюють навчально-виховний процес викладання української мови та літератури, російської мови та світової літератури, англійської мови та методичні рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо викладання української мови та літератури, російської мови та світової літератури, англійської мови.

3. Сплановано та проведено роботу з обдарованими дітьми:

 • олімпіади з англійської мови, української мови та літератури, світової літератури;
 • тематичні тижні з англійської мови, української мови;
 • в м. Київ «У музеї Т.Г.Шевченка» ;
 • Шевченківські читання «Ну що б, здавалося, слова…»;
 • конференція «Література рідного краю»;
 • участь у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка;
 • участь у Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика;
 • участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник»;
 • участь у Міжнародному конкурсі з англійської мови «Greenwich»;

- з учнями, у яких низький рівень знань:

- індивідуальні консультації;

- залучення дитини до цікавої продуктивної праці тощо.

4. Проаналізовано результати контрольних робіт з української мови та літератури, російської мови, англійської мови та рівень навчальних досягнень учнів із української мови і літератури за результатами ДПА та участі у ЗНО та мовних конкурсах.

5. Підведено підсумки роботи МО за 2016-2017 навчальний рік.

Досягнення

 1. Конкурс на кращого декламатора «Ну що б, здавалося, слова…»(шкільний). Призові місця:

Красьоха Ольга(7-А клас) - 1 м.

Фурман Діана(7-Б клас) – 2 м.

Юрічев Данило(10 клас )– 3 м.

 1. Учасники олімпіади з української мови і літератури:

Зозуля Лариса(7 –Б клас)

Приліпко Юрій (9 – А клас)

3.Учасник олімпіади з російської мови:

Терещенко Юлія(9 - А клас)

4.Учасники олімпіади з англійської мови:

Коваленко Максим(9– А клас)

5.Учасники Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка:

Слободянюк Алла(6 клас)

Цимбалюк Ольга(5 - Б клас)

Красьоха Ольга(7 – А клас)

Нідзельська Софія(8 – Б клас)

Терещенко Юлія (9 – А клас)

6.УчасникиМіжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика:

Слободянюк Алла(6 клас)

Манукян Сабріна(8 – Б клас)

Слєпченко Марія(9 – Б клас)

Переможець у ІІ(районному) етапі конкурсу

Цимбалюк Ольга(5 –Б клас) – ІІІ місце

7.Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» - 63 учасники. Переможці:

1.Іванько Орест(5-А) - Диплом ІІ ступеня регіонального рівня

2.Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня - 14 учнів:

Буцій Олена(5-Б)

Гречинська Діана(5-Б)

Кисель Марина(5 –А)

Кучер Софія(5-А)

Радука Маргарита(5-Б)

Цимбалюк Карина(5 – Б)

Іщук Ілля(7-А)

Кукуріка Яна(7-А)

Куркодим Іван(7-А)

Павленко Денис(7 – А)

Платонова Олена(7-А)

Ковальчук Ольга(7 – Б)

Піка Артем(7 – Б)

Фурман Діана(7-Б)

25 учнів - диплом переможця на шкільному рівні

23 учнів – сертифікат учасника.

ПІП Рік народження Освіта Стаж Категорія Курси Атестація
Бовсуновська Галина Іванівна 1949 Вища 49 Вища, вчитель-методист 2013 2013
Владовська Зоя Миколаївна 1955 Вища 40 Вища 2016 2017
Зубарєва Тетяна Петрівна 1980 Вища 11 Спеціаліст ІІ категорії 2013 2014
Вознюк Наталія Василівна 1976 Вища 15 Вища, старший учитель 2013 2014
Опар’єнко Наталія Віталіївна 1979 Вища 19 Спеціаліст І категорії 2016 2017
Федоренко Таїса Яківна 1988 Вища 8 Спеціаліст ІІ категорії 2016 2017
Кiлькiсть переглядiв: 362

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.