Науково-педагогічна тема школи

Рольучителя –не як єдиного наставника та джерела знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини
Структура методичної роботи Дмитрівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів на 2017-2018 н.р.
МЕТОДИЧНА РАДА
Педагогічна рада
Індивідуальна робота з педкадрами МО вчителів початкових класів Районні семінари, практикуми
Методичні наради МО вчителів-словесників Районні науково-практичні конференції
конференції
Бесіди, консультації МО класних керівників Участь в олімпіадах з базових дисциплін
практикуми
Самоосвіта МО вчителів природничо-математичного циклу Участь в навчальних конкурсах, МАН
Семінари, круглі столи МО вчителів естетичного циклу Предметні тижні
Курсова перепідготовка Школа молодого вчителя Психолого-педагогічний семінар
Наставництво Школа педагогічної майстерності Атестація педкадрів і творчі звіти учителів
Робота над шкільною науково-методичною проблемоюМетодична рада школи

на 2017-2018 навчальний рік
Членство у раді Прізвище, ім'я, по батькові Посада Відомості про члена МР
1 Голова ради Гальчук Оксана Миколаївна Заступник директора школи з навчально-виховної роботи Вчитель англійської мови, вища, стаж роботи - 18 років
2 Член ради, секретар ради Цісельська Тетяна Володимирівна Заступник директора школи з навчально-виховної роботи Вчитель початкових класів, вища категорія, "Старший вчитель", стаж роботи - 25 років
3 Член ради Сідакова Христина Дмитрівна Директор школи Вчитель англійської мови, вища категорія, вчитель-методист, стаж роботи - 39 років
4 Член ради Бернацька Валентина Вікторівна Заступник директора школи з навчально-виховної роботи, голова МО класних керівників Вчитель англійської мови, вища категорія, "Старший вчитель" стаж роботи – 32 роки
5 Член ради Штомпіль
Олена
Василівна
Вчитель інформатики Вчитель інформатики, вища категорія, "Старший вчитель", стаж роботи - 20 років
6 Член ради Терещенко Ольга Михайлівна Вчитель, керівник школи педагогічної майстерності Вчитель математики, вища категорія, "Старший учитель", стаж роботи – 23 роки
7 Член ради Зубчик
Ірина
Борисівна
Керівник МО початкових класів Вчитель початкових класів, спеціаліст, стаж роботи – 4 роки
8 Член ради Вознюк Наталія Василівна Вчитель, голова МО словесників Вчитель української мови та літератури, вища категорія, "Старший учитель", стаж роботи – 15 років
9 Член ради Буцій Ольга Ярославівна Вчитель, голова МО природничо-математичного циклу Вчитель географії, І категорія, стаж роботи - 13 років
10Член радиСердюк Ніна МиколаївнаЗавідувач шкільної бібліотекиЗавідувач шкільної бібліотеки, І категорія, стаж роботи 33 роки

ПЛАН

роботи засідань методичної ради

на 2017 -2018 навчальний рік

І засідання

Cерпень, 31

ІІ засідання

Жовтень, 05

З міст роботи Відповідальний Примітка
1 Аналіз методичної роботи за 2016-2017 навчальний рік. Завдання методичної служби школи (методичної ради, методичних об’єднань,школи молодого вчителя, школи педагогічної майстерності, творчого об’єднання «Пошук» для обдарованих дітей ) на 2017-2018 навчальний рік. Затвердження структури методичної ради, планів роботи МР, МО та інших підрозділів. Гальчук О.М. Цісельська Т.В.
2 Розподіл обов’язків між членами методичної ради. Гальчук О.М. Цісельська Т.В. Керівники МО
3 Обговорення концепції «Нова українська школа» та основні завдання на шляху створення Нової української школи. Старт реформування початкової освіти. Гальчук О.М. Цісельська Т.В.
4 Опрацювання методичних рекомендацій щодо стану викладання навчальних дисциплін у 2017-2018 навчальному році, ведення журналів (Лист МОН України від 09.08.2017 №1/9-436 Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році), Наказ МОН від 03.06.2008 № 496"Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів", наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412 затверджено Інструкцію щодо заповнення Класного журналу в 1-4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 р. за № 472/26917) Гальчук О.М. Цісельська Т.В.
5 Про використання навчальної літератури та програм в 2017-2018 навчальному році (Наказ МОН України від 17.08.2017 №1/11-8269 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 №826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», наказу МОН України №417 від 20.03.2017 «Про надання підручникам грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України») Сердюк Н.М.
6 Шляхи реалізації науково-педагогічної теми школи «Роль учителя – не як єдиного наставника та джерела знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини» - І етап. Гальчук О.М. Цісельська Т.В. Керівники МО
7 Про роботу з обдарованими дітьми в 2017 -2018 навчальному році. Гальчук О.М. Керівники МО
8 Про створення та оновлення сторінок на сайті школи. Гальчук О.М. Штомпіль О.В.

ІІІ засідання

Січень, 11

Зміст роботи Відповідальний Примітка
1 Організаційно-методичне забезпечення проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Гальчук О.М. Керівники МО
2 Формування освітнього середовища у навчальному закладі для розвитку здібностей тта навчання обдарованих дітей. Вдосконалення роботи вчителів щодо підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, МАН. Гальчук О.М. Керівники МО
3 Теоретичні аспекти побудови освітнього середовища для обдарованих дітей. Гальчук О.М.
4 Про підготовку до районного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Керівники МО
5 Про організаційно-методичні заходи щодо проведення районного конкурсу «Учитель року – 2018» номінації: фізична культура, українська мова та література, фізика. Гальчук О.М. Керівники МО
6 Затвердження графіка відкритих уроків. Керівники МО
7 Про якість поповнення сайту школи. Гальчук О.М. Штомпіль О.В.
8 Підвищення фахової майстерності вчителів (курси, атестація). Сідакова Х.Д.
9 Про схвалення досвідів роботи вчителів, що атестуються в 2017/2018 навчальному році та друкування робіт педагогічних працівників закладу освіти у фахових виданнях та Інтернет-порталах. Керівники МО
10 «Сковородинські читання» - шкільний етап педагогічних читань «Дитину необхідно навчати буквою, цифрою й нотою». На цій неподільній основі визріває цілісне людське єство в триєдності душі, серця й свідомості. Тільки цілісна людина здатна пізнати себе й цілковито осягнути Світ». Гальчук О.М. Керівники МО
11 Про районний етап обласного конкурсу на кращий суспільно значущий проект учнівського самоврядування. Бернацька В.В.
ІV засідання

Березень, 06

З міст роботи Відповідальний Примітка
1 Аналіз результативності методичної ради за І семестр 2017-2018 навчального року. Гальчук О.М. Цісельська Т.В.
2 Звіт керівників методичних об’єднань про результативність роботи за І семестр 2017-2018 навчального року та участь в конкурсі «Учитель року – 2017». Керівники МО
3 Підсумки участі учнів школи в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Гальчук О.М.
4 Звіт керівників МО про роботу з обдарованими дітьми. Звіт учителів про інноваційну діяльність. Керівники МО
5 Про організацію роботи «Школа молодого вчителя». Цісельська Т.В.
6 Робота з обдарованими дітьми. Звіт учителів про науково-дослідницьку роботу учнів у МАН. Керівники МО Учителі-предметники
7 Про гурткову та позакласну роботу із предметів. Бернацька В.В.
8 Про підготовку до районної педагогічної виставки. Педагогічні досягнення освітян закладу у впровадженні нових державних стандартів загальної середньої освіти. Гальчук О.М. Керівники МО
9 Про реалізацію науково-педагогічної теми школи.
VІ засідання

Червень,05

З міст роботи Відповідальний Примітка
1 Про державну підсумкову атестацію учнів 4, 9, 11 класах в 2017 -2018 навчальному році. Гальчук О.М. Цісельська Т.В.
2 Методичні рекомендації щодо організації роботи вчителів по підготовці до державної підсумкової атестації та ЗНО. Гальчук О.М. Цісельська Т.В.
3 Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. Неклюдова Л.О. Сердюк Н.М.
4 Про підсумки підготовки методичних та дидактичних матеріалів учителів школи до районної педагогічної виставки «Освіта району на шляху оновлення». Керівники МО
5 Аналіз ефективності використання годин варіативної частини навчального робочого плану у 2017-2018 навчальному році. Гальчук О.М. Керівники МО
З міст роботи Відповідальний Примітка
1 Про підсумки методичної роботи за 2017 -2018 навчальний рік, діяльність роботи шкільних методичних об’єднань за 2017-2018 навчальний рік щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів та визначення пріоритетів методичної роботи у 2018-2019 навчальному році. Гальчук О.М. Керівники МО
2 Аналіз проведення предметних тижнів у 2017-2018 навчальному році. Керівники МО
3 Аналіз роботи педагогічного колективу над проблемним питанням школи. Гальчук О.М.
4 Підсумки роботи школи молодого вчителя. Цісельська Т.В.
5 Підсумки роботи школа педагогічної майстерності. Терещенко О.М.
6 Про підсумки роботи з обдарованими дітьми. Гальчук О.М. Цісельська Т.В. Керівники МО

Дмитрівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

Києво – Святошинської районної державної адміністрації

Київської області

Додаток №02

до наказу від 26.09.2017 № 178

Затверджую

________________ Х.Д. Сідакова

План заходів щодо реалізації Положення про наукове товариство «Пошук» учнів на 2017/ 2018 навчальний рік

Зміст роботи Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
Протягом року Розгляд питання щодо організації роботи з обдарованими учнями на педрадах, нарадах, методичних об’єднаннях ЗДНВР, ЗДВР керівники ШМО інформація
Забезпечити участь учнів школи у роботі районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, конференціях, олімпіадах, наукових читаннях. заявки
Залучити здібних та обдарованих дітей до проведення предметних тижнів у школі. вчителі-предметники плани
Забезпечити участь обдарованих учнів та створити належні умови для проведення занять шкільних гуртків. ЗДНВР розклад
Практикувати індивідуальні творчі та диференційовані домашні завдання для роботи з обдарованими дітьми. Вчителі- предметники завдання
Здійснювати контроль за роботою гуртків, курсів за вибором, МАН, індивідуальних та групових занять ЗДНВР інформація
Забезпечувати доступ учнів до роботи в мережі Інтернет. Вч.інформатики
Взяти участь у спортивних змаганнях та конкурсах Вч.фіз.вих. ПО, ЗДВР
Забезпечити своєчасне висвітлення матеріалів щодо організації роботи з обдарованими дітьми на сайті школи ЗДНВР, ЗДВР матеріали
Вересень
1 Видати наказ «Про організацію роботи з обдарованими та здібними учнями», «Про інноваційну діяльність». ЗДНВР накази
2 Діагностування учнів з метою виявлення учнів з потенційно високими здібностями психолог, вчителі інформація
3 Провести опитування серед учнів з метою вивчення їхнього бажання брати участь у роботі МАН. ЗДНВР, психолог, вчителі інформація
4 Установча конференція з учнями на предмет написання науково-дослідницьких робіт МАН. ЗДНВР списки учнів
5 Методична допомога вчителям в роботі з обдарованими учнями. ЗДНВР консультації
6 Тематична консультація «Роль батьків у виявленні обдарувань дитини». ЗДНВР, психолог, вчителі інформація
7 Вивчення залучення учнів до гурткової роботи в межах школи та в позашкільних закладах. ЗДВР, класні керівники інформація, списки
8 Олімпійський тиждень 18.09 -22.09 Косенко Т.М., Костюк В.В., педагог-орг. План, звіт на сайт школи, розробки
Жовтень
1 Корегування бази даних обдарованих дітей. Психолог ,СП інформація
2 Педагогічний консиліум: «Психолого – педагогічні умови роботи з обдарованими та здібними учнями» психолог ЗДНВР матеріали
3 Проведення І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад вчителі-предметники наказ завдання
4 Узагальнення результатів І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад ЗДНВР
5 Підготовка учнів до ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика вчителі-предметники завдання
6 Підготовка учнів до ІІ етапу VIII Міжнародного Мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка вчителі-предметники завдання
7 Підготовка учнів переможців до ІІ етапу предметних олімпіад. ЗДНВР інформація
8 Організувати особистісно-спрямовану допомогу батькам з питань створення умов розвитку обдарованих дітей. психолог ЗДНВР консультації
9 Тиждень образотворчого мистецтва «В кожній дитині – таланту краплина» (1-8 кл. ) 02.10 -06.10 Козачок М.Л. План, звіт на сайт школи, розробки
10 Тиждень фізичної культури та основ здоров'я «Козацькому роду нема переводу» (1– 4 класи) 09.10 -13.10 Керівник МО – Зубчик І.Б. План, звіт на сайт школи, розробки
Листопад
1 Участь у районному етапі Всеукраїнських конкурсів ім. Петра Яцика, Тараса Шевченка. вчителі-предметники заявки
2 Індивідуальні консультації з питань роботи над темою робіт в МАН, оформлення наукових робіт, підготовка необхідної документації. ЗДНВР Вчителі- координатори консультації
3 Круглий стіл: «Шляхи реалізації творчо­го потенціа­лу здібних та обдарованих дітей в урочний та позаурочний час». ЗДНВР, ПП, СП, керівники МО рекомендації
4 Участь у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад. вчителі-предметники заявки
5 Консультація для батьків: «Роль сім’ї в інтелектуальному розвитку школярів». ЗДВР, ПП консультація
6 Тиждень української мови та літератури «День української писемності та мови» (5 – 11 класи) 09.11-13.11 Гальчук О.М., Вознюк Н.В. кер.МО словесників План, звіт на сайт школи, розробки
7 Тиждень англійської мови 5 – 11 класи «Thanksgiving Day» - 26 листопада 20.11- 26.11 Учителі англійської мови План, звіт на сайт школи, розробки
8 Тиждень природничих наук 27.11-01.12 Керівник МО Буцій О.Я. План, звіт на сайт школи, розробки
Грудень
1 Інструктивно-методична нарада з оформлення учнівських наукових робіт ЗДНВР Вчителі-кордин. захист робіт
2 Ознайомлення з Положенням про конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів ЗДНВР інформація
3 Участь у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад вчителі-предметники заявки
4 Захист науково-дослідницьких робіт учнів Координатори: Кукуріка Л.А., Іванько Я.Л. звіт
5 Всеукраїнський тиждень права 04.12- 10.12 Іванько Я.Л. Класні кер. 9-10 План, звіт на сайт школи, розробки
6 Тиждень українських традицій «Свято на порозі» 13.12-17.12 Керівник МО – Зубчик І.Б. педагог-орг. План, звіт на сайт школи, розробки
Січень
1 Семінар – практикум:«Реалізація інновацій через систему діяльності на уроках». ЗДНВР, ПП матеріали
2 Підсумки участі команди школи у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад. ЗДНВР наказ
3 Консультація для батьків:«Роль сім’ї у розширенні світогляду дитини». ПП, класні керівники консультація
4 Тиждень історії України «День Соборності та Свободи України (5 – 11) 22.01-26.01 Гальчук О.М., Іванько Я.Л. Класні кер. 5-11 План, звіт на сайт школи, розробки
Лютий
1 Запобіжний контроль: «Роль гурткової роботи та курсів за вибором з розвитку інтелектуальних здібностей учнів» адміністрація довідка
2 Методична консультація «Вивчення інтелектуальних можливостей учнів» ПП, СП консультація
3 Тиждень інформатики 05.02-09.02 Штомпіль О.В., Медведчук О.Ю., Кл. кер. 2-11 кл. план
4 Тиждень безпеки руху. «Безпека дорожнього руху – це життя» (1-11 класи) 19.02-23.02 Гальчук О.М., Цісельська Т.В. Педагог-орг. Кл.кер.1-11 кл. план
5 Тиждень дитячого телебачення та радіомовлення (1 -4 класи) 26.02 -02.03 Керівник МО – Зубчик І.Б. план
Березень
1 Педагогічна рада: «Формування всебічно розвиненої гармонійної особистості вчителя та учня з високим рівнем творчого, морального і фізичного розвитку. Робота з обдарованими та здібними дітьми школи» ЗДНВР, ПП протокол
2 Батьківські збори: «Майбутнє наших дітей» (профорієнтація) Класні керівники 8-11 класів протокол
3 Тиждень української мови «Шевченківські дні» (5-11) 05.03-09.03 Вознюк Н.В. – кер. МО план
4 Тиждень української мови та літературного читання. «Ця чарівна книжкова країна» (1– 4 ) 05.03-09.03 Керівник МО – Зубчик І.Б. педагог-орг. план
5 Тиждень поезії зарубіжних письменників 19.03-23.03 Бовсуновська Г.І.,Владовська З.М.,Зубарєва Т.П план
Квітень
1 Попередній аналіз результативності діяльності з обдарованими учнями за начальний рік ЗДНВР інформація
2. Надати інформацію про роботу з обдарованими дітьми на батьківських зборах класні керівники протокол
3. Проаналізувати доцільність розподілу варіативної складової за 2017/2018 та врахувати рекомендації у 2018/2019 н.р. адміністрація довідка
4. Аналіз спортивної позакласної роботи, позакласної роботи з предметів з метою формування інтересу до вивчення предметів та розвитку особистості. ЗДНВР, ПП, ЗДВР довідка
5 Тиждень мистецтва та природознавства «Буду я природі другом». 02.04-06.04 Керівник МО – Зубчик І.Б., педагог –орг. план
6 Фізична культура, основи здоров’я «Рух – це здоров’я» (1 -11 класи) 16.04-20.04 Косенко Т.М., Костюк В.В., педагог-орг. Кл.кер.1-11 кл. план
Травень
1 Заохочення дітей – переможців на лінійці «Щаслива мить» Адміністрація нагороди
2 Підготувати наказ «Про підсумки роботи з обдарованими та здібними дітьми у 2017/2018 н.р.» ЗДНВР,ЗДВР наказ
Кiлькiсть переглядiв: 875

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.